• ศูนย์รวมโปรแกรมทัวร์จีน
  • รับจัดกรุ๊ปทัวร์จีน ราคาตามงบ

14,899.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

CH:00070 ทัวร์จีน ซีอาน

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,899 บาท ss

ทัวร์จีน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-โชว์ราชวงศ์ถัง กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ ซีอาน-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-เจดีย์ห่าน ป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-ร้านหยก-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม รายละเอียด..

5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

19 - 22 มีนาคม 2561

14,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

CH:00050 ทัวร์จีน GUILIN ฟิน แฮฟ ฟัน

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจินเชอ หมู่บ้านชาวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำเงิน-ล่องแพไม้ไผ่ นกจับปลา-ร้านใบชา-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)-ร้านผ้าไหม-เมืองจำลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG รายละเอียด..

พฤศจิกายน : 3 - 8

ธันวาคม 2560 : 1 - 6

มีนาคม 2561 : 01-06, 09-14

14,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

CH:00062 ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท ZE

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 09 - 13

เมษายน 2561 : 5, 11, 12, 27

พฤษภาคม 2561 : 11, 18, 23

มิถุนายน 2561 : 06 - 10

16,799.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

CH:00051 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว พัก 5 ดาว

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,799 บาท

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ถ้ำขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหม กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 : 1 - 6

มีนาคม 2561 : 01-06, 09-14

16,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

CH:00044 ทัวร์จีน TIANJIN BEIJING

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท

ทัวร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านไข่มุก ร้านนวดเท้า กายกรรมปักกิ่ง ร้านบัวหิมะ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนร้านหยก ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ถนนหวังฟูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านใบชา ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม ร้านผีชิว ปักกิ่ง เทียนสิน ชิงช้าสวรรค์ TIAN JIN EYE วิวแม่น้ำไหเหอ วัดเจ้าแม่ทับทิม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2560 : 22 , 29 , 31

เดือนมกราคม 2561 : 26

เดือนกุมภาพันธุ์ 2561 : 16

เดือนมีนาคม 2561 : 9

19,799.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

CH:00054 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,799 บาท

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านใบชา-ถนนนานกิง ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดเถาเป่าเฉิง-ย่านซินเทียนตี้ 4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 : 1, 13, 20

มกราคม 2561 : 3, 24

22,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

CH:00069 ทัวร์จีน เสน่ห์มรดกโลกหวงซาน

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท SS

ทัวร์จีน สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่ง เซียวซางเจีย เมืองถุนซี-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุนซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย เมืองถุนซี-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ)-ไท่ผิง-อาบน้ำแร่ ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิงตลาดฟูจือเมี่ยว รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 28

เดือนมีนาคม 2561 : 7 , 14 , 21

26,900.บาท
คลิกให้เราติดต่อกลับฟรี!!

สนใจทัวร์นี้ให้เบอร์โทรหรืออีเมล์
เราจะติดต่อกลับทันทีค่ะ

Cancel

CH:00061 ทัวร์จีน พิชิตยอดเขาบู๊ตึ้ง เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) เมืองอู่ฮั่น

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,900 บาท SE

ทัวร์จีน เมืองอู่ฮั่น-เมืองเซียงหยาง-กู่หลงจง(บ้านพักขงเบ้ง)-เขาบู๊ตึ้ง-เรียนมวยไทเก็ก-ตำหนักทองจินเตี้ยน(กระเช้าขึ้น-ลง) ตำหนักไท่เหอกง-ตำหนักจื่อเซียว-ตำหนักหนานเหยียน-ตำหนักไท่จื่อ -เมืองตันหยาง-สุสานกวนหลิง สมรภูมิรบฉางป่านปัว-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ศาลเจ้ากวนอู กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-สวนกวนอูอี้หยวน-เมืองอู่ฮั่น-ถนนคนเดินเจียงฮั่น วัดกุยหยวน-เมืองอู่ฮั่น รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 25-30

มีนาคม 2561 : 01-06
รวมทั้งหมด 18 รายการ : | 1 หน้า 2 | 3