• โปรโมชั่นสุดฮอต
 • รถตู้ VIP บริการเช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย ในราคาสุดประหยัด
 • ภาคกลาง
  ต้นทาง กรุงเทพ ปลายทาง ระยะทาง
  (km)
  ค่าน้ำมัน
  ไป-กลับ
  เวลา
  (ชั่วโมง)
  ส่งขาเดียว
  (ค่ารถรวมน้ำมัน)
  ราค่าต่อวัน
  (ค่ารถไม่รวมน้ำมัน)
  เช่ารถตู้ สมุทรสาคร 36 216 1 1916 1,700
  เช่ารถตู้ สมุทรสงคราม 72 432 1 2,132 1,700
  เช่ารถตู้ อยุธยา 76 456 2 2,156 1,700
  เช่ารถตู้ สุพรรณบุรี 100 600 2 2,300 1,700
  เช่ารถตู้ อ่างทอง 105 630 2 2,330 1,700
  เช่ารถตู้ สระบุรี 107 642 2 2,342 1,700
  เช่ารถตู้ สิงห์บุรี 142 852 2.5 2,618 1,700
  เช่ารถตู้ ลพบุรี 153 918 2.5 2,552 1,700
  เช่ารถตู้ ชัยนาท 194 1,164 3 2,864 1,700
  เช่ารถตู้ อุทัยธานี 219 1,314 3 3,014 1,700
  เช่ารถตู้ นครสวรรค์ 240 1,440 3.5 3,140 1,700
  เช่ารถตู้ พิจิตร 344 2,064 4 3,764 1,700
  เช่ารถตู้ กำแพงเพชร 358 2,148 6 3,848 1,700
  เช่ารถตู้ พิษณุโลก 377 2,262 6 3,962 1,700
  เช่ารถตู้ สุโขทัย 427 2,562 7 4,262 1,700
 • *หมายเหตุุ
 • 1. ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D หลังคาสูงรุ่นใหม่
 • 2. น้ำหนักบรรทุกคำนวนด้วยผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน
 • 3. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
 • 4. ราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันอยู่ที่29.99บาทต่อลิตร การคำนวนระยะทางปลายทางคำนวนจาก กรุงเทพฯ
 •     ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
 • 5. ราคาน้ำมันดีเซลอาจมีการรเปลี่ยนแปลงตามราคาหน้าปั๊ม
 • 6. ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม(ราคาที่แจ้งเป็นราคา ณ ปัจจุบัน)