• โปรโมชั่นสุดฮอต
 • รถตู้ VIP บริการเช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย ในราคาสุดประหยัด
 • ภาคตะวันออก
  ต้นทาง กรุงเทพ ปลายทาง ระยะทาง
  (km)
  ค่าน้ำมัน
  ไป-กลับ
  เวลา
  (ชั่วโมง)
  ส่งขาเดียว
  (ค่ารถรวมน้ำมัน)
  ราค่าต่อวัน
  (ค่ารถไม่รวมน้ำมัน)
  เช่ารถตู้ ฉะเชิงเทรา 62 372 1 2,072 1,700
  เช่ารถตู้ ชลบุรี 81 486 1.5 2,186 1,700
  เช่ารถตู้ พัทยา 150 900 2.5 2,600 1,700
  เช่ารถตู้ นครนายก 107 642 1.5 2,342 1,700
  เช่ารถตู้ ปราจีนบุรี 130 780 2 2,480 1,700
  เช่ารถตู้ ระยอง 179 1,074 2.5 2,774 1,700
  เช่ารถตู้ บ้านเพ
  (เกาะเสม็ด)
  250 1,500 3 3,200 1,700
  เช่ารถตู้ สระแก้ว 237 1,422 3 3,122 1,700
  เช่ารถตู้ ตลาดโรงเกลือ 285 1,710 3.5 3,410 1,700
  เช่ารถตู้ จันทบุรี 245 1,470 4 3,170 1,700
  เช่ารถตู้ ตราด 320 1,920 4.5 3,620 1,700
  เช่ารถตู้ ท่าเรือ
  อ่าวธรรมชาติ
  315 1,890 4.5 3,590 1,700
  เช่ารถตู้ ท่าเรือแหลมงอบ 315 1,890 4.5 3,590 1,700
 • *หมายเหตุุ
 • 1. ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D หลังคาสูงรุ่นใหม่
 • 2. น้ำหนักบรรทุกคำนวนด้วยผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน
 • 3. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
 • 4. ราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันอยู่ที่29.99บาทต่อลิตร การคำนวนระยะทางปลายทางคำนวนจาก กรุงเทพฯ
 •     ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
 • 5. ราคาน้ำมันดีเซลอาจมีการรเปลี่ยนแปลงตามราคาหน้าปั๊ม
 • 6. ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม(ราคาที่แจ้งเป็นราคา ณ ปัจจุบัน)