• โปรโมชั่นสุดฮอต
 • รถตู้ VIP บริการเช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย ในราคาสุดประหยัด
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ต้นทาง กรุงเทพ ปลายทาง ระยะทาง
  (km)
  ค่าน้ำมัน
  ไป-กลับ
  เวลา
  (ชั่วโมง)
  ส่งขาเดียว
  (ค่ารถรวมน้ำมัน)
  ราค่าต่อวัน
  (ค่ารถไม่รวมน้ำมัน)
  เช่ารถตู้ นครราชสีมา 260 1,560 3.5 3,360 1,800
  เช่ารถตู้ ชัยภูมิ 342 2,052 5 3,852 1,800
  เช่ารถตู้ เพชรบูรณ์ 350 2,100 5 3,900 1,800
  เช่ารถตู้ บุรีรัมย์ 410 2,460 5 4,260 1,800
  เช่ารถตู้ ขอนแก่น 450 2,700 6 4,500 1,800
  เช่ารถตู้ สุรินทร์ 460 2,760 6 4,560 1,800
  เช่ารถตู้ มหาสารคาม 475 2,850 6 4,650 1,800
  เช่ารถตู้ ร้อยเอ็ด 512 3,072 6.5 4,872 1,800
  เช่ารถตู้ เลย 520 3,120 7 4,920 1,800
  เช่ารถตู้ ภูกระดึง 450 2,700 7.5 4,500 1,800
  เช่ารถตู้ กาฬสินธ์ 520 3,120 7 4,920 1,800
  เช่ารถตู้ ยโสธร 531 3,186 7.5 4,986 1,800
  เช่ารถตู้ อุดรธานี 564 3,384 8 5,184 1,800
  เช่ารถตู้ ศรีสะเกษ 571 3,426 8 5,226 1,800
  เช่ารถตู้ หนองบัวลำภู 577 3,462 8 5,262 1,800
  เช่ารถตู้ อำนาจเจริญ 585 3,510 8 5,310 1,800
  เช่ารถตู้ หนองคาย 615 3,690 9 5,490 1,800
  เช่ารถตู้ อุบลราชธานี 630 3,780 9.5 5,580 1,800
  เช่ารถตู้ สกลนคร 650 3,900 10 5,700 1,800
  เช่ารถตู้ มุกดาหาร 650 3,900 10 5,700 1,800
  เช่ารถตู้ นครพนม 740 4,440 12 6,240 1,800
 • *หมายเหตุุ
 • 1. ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D หลังคาสูงรุ่นใหม่
 • 2. น้ำหนักบรรทุกคำนวนด้วยผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน
 • 3. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
 • 4. ราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันอยู่ที่29.99บาทต่อลิตร การคำนวนระยะทางปลายทางคำนวนจาก กรุงเทพฯ
 •     ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
 • 5. ราคาน้ำมันดีเซลอาจมีการรเปลี่ยนแปลงตามราคาหน้าปั๊ม
 • 6. ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม(ราคาที่แจ้งเป็นราคา ณ ปัจจุบัน)