• โปรโมชั่นสุดฮอต
 • รถตู้ VIP บริการเช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย ในราคาสุดประหยัด
 • ภาคเหนือ
  ต้นทาง กรุงเทพ ปลายทาง ระยะทาง
  (km)
  ค่าน้ำมัน
  ไป-กลับ
  เวลา
  (ชั่วโมง)
  ส่งขาเดียว
  (ค่ารถรวมน้ำมัน)
  ราค่าต่อวัน
  (ค่ารถไม่รวมน้ำมัน)
  เช่ารถตู้ อุตรดิษถ์ 491 2,946 7 4,746 1,800
  เช่ารถตู้ แพร่ 551 3,306 8 5,206 1,800
  เช่ารถตู้ ลำปาง 599 3,594 8 5,394 1,800
  เช่ารถตู้ น่าน 668 4,008 10 5,808 1,800
  เช่ารถตู้ ลำพูน 670 4,020 10 5,820 1,800
  เช่ารถตู้ พะเยา 691 4,146 10 5,946 1,800
  เช่ารถตู้ เชียงใหม่ 696 4,176 10 5,976 1,800
  เช่ารถตู้ เชียงราย 785 4,710 12 6,610 1,900
  เช่ารถตู้ แม่ฮองสอน 924 5,544 16 7,544 2,000
 • *หมายเหตุุ
 • 1. ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D หลังคาสูงรุ่นใหม่
 • 2. น้ำหนักบรรทุกคำนวนด้วยผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน
 • 3. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
 • 4. ราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันอยู่ที่29.99บาทต่อลิตร การคำนวนระยะทางปลายทางคำนวนจาก กรุงเทพฯ
 •     ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
 • 5. ราคาน้ำมันดีเซลอาจมีการรเปลี่ยนแปลงตามราคาหน้าปั๊ม
 • 6. ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม(ราคาที่แจ้งเป็นราคา ณ ปัจจุบัน)