• โปรโมชั่นสุดฮอต
 • รถตู้ VIP บริการเช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย ในราคาสุดประหยัด
 • ภาคใต้
  ต้นทาง กรุงเทพ ปลายทาง ระยะทาง
  (km)
  ค่าน้ำมัน
  ไป-กลับ
  เวลา
  (ชั่วโมง)
  ส่งขาเดียว
  (ค่ารถรวมน้ำมัน)
  ราค่าต่อวัน
  (ค่ารถไม่รวมน้ำมัน)
  เช่ารถตู้ ชุมพร 465 2,790 7 4,590 1,800
  เช่ารถตู้ ระนอง 570 3,420 8 5,220 1,800
  เช่ารถตู้ สุราษฏร์ธานี 650 3,900 9 5,700 1,800
  เช่ารถตู้ ท่าเรือดอนสัก 700 4,200 9 6,000 1,800
  เช่ารถตู้ สมุย 750 4,500 9 6,300 1,800
  เช่ารถตู้ นครศรีธรรมราช 780 4,680 10 6,480 1,800
  เช่ารถตู้ พังงา 790 4,740 10 6,480 1,800
  เช่ารถตู้ กระบี่ 815 4,890 11 6,690 1,800
  เช่ารถตู้ ตรัง 830 4,980 11 6,780 1,800
  เช่ารถตู้ พัทลุง 840 5,040 11 6,840 1,800
  เช่ารถตู้ ภูเก็ต 865 5,190 12 6,990 1,800
  เช่ารถตู้ สงขลา 950 5,700 13 7,500 1,800
  เช่ารถตู้ หาดใหญ่ 930 5,580 13 7,380 1,800
  เช่ารถตู้ สตูล 975 5,850 14 7,650 1,800
  เช่ารถตู้ ปัตตานี 1055 6,330 15 8,830 2,500
  เช่ารถตู้ ยะลา 1090 6,540 16 9,040 2,500
  เช่ารถตู้ นราธิวาส 1150 6,900 17 9,400 2,500
 • *หมายเหตุุ
 • 1. ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D หลังคาสูงรุ่นใหม่
 • 2. น้ำหนักบรรทุกคำนวนด้วยผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน
 • 3. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
 • 4. ราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันอยู่ที่29.99บาทต่อลิตร การคำนวนระยะทางปลายทางคำนวนจาก กรุงเทพฯ
 •     ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
 • 5. ราคาน้ำมันดีเซลอาจมีการรเปลี่ยนแปลงตามราคาหน้าปั๊ม
 • 6. ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม(ราคาที่แจ้งเป็นราคา ณ ปัจจุบัน)