• โปรโมชั่นสุดฮอต
 • รถตู้ VIP บริการเช่า ท่องเที่ยวทั่วไทย ในราคาสุดประหยัด
 • ภาคตะวันตก
  ต้นทาง กรุงเทพ ปลายทาง ระยะทาง
  (km)
  ค่าน้ำมัน
  ไป-กลับ
  เวลา
  (ชั่วโมง)
  ส่งขาเดียว
  (ค่ารถรวมน้ำมัน)
  ราค่าต่อวัน
  (ค่ารถไม่รวมน้ำมัน)
  เช่ารถตู้ ราชบุรี 100 600 1.5 2,300 1,700
  เช่ารถตู้ กาญจนบุรี 130 780 2 2,480 1,700
  เช่ารถตู้ เพชรบุรี 130 780 2 2,480 1,700
  เช่ารถตู้ ชะอำ 200 1,200 2.5 2,900 1,700
  เช่ารถตู้ หัวหิน 270 1,620 3 3,320 1,700
  เช่ารถตู้ ปราณบุรี 300 1,800 3.5 3,500 1,700
  เช่ารถตู้ ประจวบคีรีขันธ์ 350 2,100 4.5 3,800 1,700
  เช่ารถตู้ ตาก 426 2,556 7 4,256 1,700
 • *หมายเหตุุ
 • 1. ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D4D หลังคาสูงรุ่นใหม่
 • 2. น้ำหนักบรรทุกคำนวนด้วยผู้โดยสารไม่เกิน 10 คน
 • 3. ใช้ความเร็วเฉลี่ย 100กม./ชั่วโมง หากใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด ต้องใช้น้ำมันมากกว่าปกติ
 • 4. ราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันอยู่ที่29.99บาทต่อลิตร การคำนวนระยะทางปลายทางคำนวนจาก กรุงเทพฯ
 •     ถึง อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
 • 5. ราคาน้ำมันดีเซลอาจมีการรเปลี่ยนแปลงตามราคาหน้าปั๊ม
 • 6. ช่วงเทศกาลราคาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม(ราคาที่แจ้งเป็นราคา ณ ปัจจุบัน)