AU:00044 ทัวร์ออสเตรเลีย COUNTDOWN NEW YEAR 2019 SYDNEY - MELBOURNE

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 78,900 บาท GL

ทัวร์ออสเตรเลีย พิเศษ!! ร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2019 และชมพลุอันตระการตา ณ เมืองซิดนีย์ สถานที่ติดอับดับ 1 ใน 10 สถานที่น่าเคาท์ดาวน์ของโลก "พร้อมรถรับ - ส่งโรงแรมที่พัก" ชมเมืองซิดนีย์ – ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา - โคอาล่า ปาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด - สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 – 02 มกรคม 2562 (NEW YEAR)

AU:00043 ทัวร์ออสเตรเลีย COUNTDOWN NEW YEAR 2019 SYD-PORT

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 64,900 บาท GL

ทัวร์ออสเตรเลีย พิเศษ!! ร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2019 และชมพลุอันตระการตา ณ เมืองซิดนีย์ สถานที่ติดอับดับ 1 ใน 10 สถานที่น่าเคาท์ดาวน์ของโลก "พร้อมรถรับ - ส่งโรงแรมที่พัก" ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด รายละเอียด..

29 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

AU:00042 ทัวร์ออสเตรเลีย WHALE WATCHING TANGALOOMA (บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์)

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท BW

ทัวร์ออสเตรเลีย ทังกาลูมา รีสอร์ท บนเกาะมอร์ตันที่เต็มไปด้วยความงามของหาดทรายและให้ท่านได้ป้อนอาหารโลมาแสนรู้ ล่องเรือชมวาฬหลังค่อม ซึ่งเป็นวาฬขนาดใหญ่อพยบจากขั่วโลกใต้ผ่านมาทางรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียทุกปีในฤดูหนาว บริสเบนเมืองเอกแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ได้รับสมญานามว่า รัฐแห่งการพักผ่อน โกลด์โคสท์ เมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อน และชายหาดสีทองยาวสุดลูกตา เข้าชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัวต์ป่าเคอร์รัมบิน ให้ท่านได้ชมการแสดงต่าง ๆ รวมถึงชมสัตว์พื้นเมืองที่น่ารักอย่างเช่น จิงโจ้ โคอา รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 07-12 , 21 - 26

กันยายน 2561 : 04-09 ,18 -23 , 25-30

ตุลาคม 2561 : 02-07 , 09-14

AU:00040 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท )

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,900 บาท BW

ทัวร์ออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 8 – 13, 11-16

กันยายน 2561 : 4 - 9, 25-30

ตุลาคม 2561 : 10 – 15. 18-23, 20 -25

AU:00039 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE (เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป)

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท BW

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ชมอาคารรัฐสภา สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และ กระท่อมกัปตันคุ้ก เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน รถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด ผ่านเมืองจีลองสู่ Twelve Apostles เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 11 – 15, 19 – 23, 21 -25 (วันปิยะ)

พฤศจิกายน 2561 : 21 – 25

AU:00038 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท)

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 66,900 บาท BW

ทัวร์ออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ชม สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน เมนูพิเศษ!! กุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม รายละเอียด..

20 – 25 พฤศจิกายน

30 พฤศจิกายน- 5 ธันวาคม 2561 (วันพ่อแห่งชาติ)

5 – 10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ)

AU:00036 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า (Floriade Australia’s Celebration )

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แควตัส แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 53,900 บาท BW

ทัวร์ออสเตรเลีย ชมเทศกาลดอกไม้ประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย(Floriade Australia’s Celebration of Spring ) กรุงแคนเบอร์ร่าเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย ผ่านชม ทะเลสาบ เบอร์เล่ย์ กริฟฟิน ชม อาคารรัฐสภา นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ เข้าชมสวนสัตว์พื้นเมือง (Koala Park Sanctuary) ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่า ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ เที่ยวชมเขาสามอนงค์ ชิมไวน์ออสเตรเลียเลิศรส พร้อมอาหารค่ รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 16 – 20 , 23 – 27

ตุลาคม 2561 : 06 – 10

AU:00034 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท GL

ทัวร์ออสเตรเลีย ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 :1 – 5 , 9 – 13 , 22 - 26

เดือนกันยายน 2561 : 5 – 9 , 19 - 23

เดือนตุลาคม 2561 : 11 – 15 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23

รวมทั้งหมด8