AU:00068 ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท GL

ทัวร์ออสเตรเลีย รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 8 - 13, 22 - 27

มิถุนายน 2562 : 12 - 17, 21 - 26

สิงหาคม 2562 : 07 - 12, 16 - 21

AU:00067 ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท GL

ทัวร์ออสเตรเลีย ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก - ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล ** พิเศษ ให้ท่านได้พักผ่อน ณ โรงแรมในไร่องุ่น 1 คืน ** พักโรงแรมระดับมาตรฐาน สนุกสนานกับการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์ เพลิดเพลินกับการชิมไวน์ และพักผ่อน ณ โรงแรมในไร่องุ่น 1 คืน ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK บินตรงโดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 8 - 12, 22 - 26

มิถุนายน 2562 : 12 - 16, 26 - 30

สิงหาคม 2562 : 07 - 11, 21 - 25

AU:00066 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - MELBOURNE

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 67,900 บาท GL

ทัวร์ออสเตรเลีย ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันที่สุด เส้นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยน โร้ท - สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 1 - 6, 15 - 20

มิถุนายน 2562 : 4 – 9, 18 - 23

สิงหาคม 2562 : 06 - 11, 20 - 25

AU:00065 ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท GL

ทัวร์ออสเตรเลีย หมู่บ้านเหมืองทอง - ชมเมืองเมลเบิร์น – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป - สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - อิสระช้อปปิ้ง เส้นทางสายโรแมนติก เกรท โอเชี่ยน โร้ท พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงาม อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 08, 15, 22, 29

มิถุนายน 2562 : 12 - 16, 26 - 30

สิงหาคม 2562 : 07 - 11, 21 - 25

AU:00064 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท GL

ทัวร์ออสเตรเลีย ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 8 - 12, 22 - 26

มิถุนายน 2562 : 12 - 16, 26 - 30

สิงหาคม 2562 : 07 - 11, 21 - 25

AU:00063 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,900 บาท BW

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน บริษัทฯ ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย มหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสำราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ สิ่งก่อสร้างอันโด่งดังของออสเตรเลียที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ท่ามกลางแสงตะวันและทะเลสีครามบรรยากาศอันสดชื่นของอ่าวซิดนีย์ ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายชนิดที่ โคอาล่า พาร์ค ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตำนานแห่งอุทย รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 01-06, 07-12, 15-20

มิถุนายน 2562 : 11-16 /// กรกฏาคม 2562 : 16-21, 24-29

สิงหาคม 2562 : 07 – 12, 10 -15

กันยายน 2562 : 10-15

AU:00062 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY EASY TOUR ซิดนีย์ –บลูเมาท์เท่นส์

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 37,900 บาท BW

ทัวร์ออสเตรเลีย พิเศษ..รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ เข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) รายละเอียด..

16 – 20 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)

06 – 10 มิถุนายน 2562

11 – 15 กันยายน 2562

AU:00050 ทัวร์ออสเตเลีย WOW…SYDNEY-MELBOURNE

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 51,900 บาท VT

ทัวร์ออสเตเลีย Promotion!! ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน ชมเมืองซิดนีย์ และล่องเรือชมอ่าวที่งดงามที่สุด นั่งกระเช้าพร้อมชมทัศนียภาพ ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น ชมสวนสัตว์พื้นเมือง ขึ้นตึก Eureka Sky Desk 88 ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2562 : 19

มีนาคม 2562 : 19, 29

เมษายน 2562 : 11, 30

พฤษภาคม 2562 : 18

AU:00049 ทัวร์ออสเตเลีย WOW…BRISBANE-GOLD COAST

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 37,900 บาท VT

ทัวร์ออสเตเลีย Promotion!! บริสเบน-โกลด์โคสต์ 6 วัน 3 คืน ชมเมืองบริสเบนและตื่นตาตื่นใจกับโลกแห่งภาพยนตร์มูฟวี่เวิลด์ ที่โกลด์โคสต์ สนุกสนานกับกิจกรรมจับปูยักษ์ ชมสวนสัตว์พื้นเมือง ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำหนอนเรืองแสง พร้อมช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ รายละเอียด..

09 - 14 มีนาคม 2562

11 - 16 เมษายน 2562

01 - 06 พฤษภาคม 2562

AU:00048 ทัวร์ออสเตรเลีย WOW…SYDNEY (B)

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท VT

ทัวร์ออสเตเลีย Promotion!! ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน 3 คืน ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ที่ถือว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุด เที่ยวชมวนอุทยานบลูเม้าท์เท่น นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง ล่องเรือชมปลาโลมา ตื่นเต้นกับการ นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อตะลุยเนินทราย พร้อมชิมไวน์รสเลิศ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2562 : 01

มีนาคม 2562 : 06, 21, 27

เมษายน 2562 : 05, 12

พฤษภาคม 2562 : 01

AU:00047 ทัวร์ออสเตเลีย WOW…SYDNEY (A)

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์ออสเตเลีย Promotion!! ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน 3 คืน ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวอันงดงาม เที่ยววนอุทยานบลูเม้าท์เท่น นั่งรถรางไฟฟ้าและกระเช้าไฟฟ้า พร้อมชมสวนสัตว์พื้นเมือง โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2562 : 01

มีนาคม 2562 : 06, 21, 27

เมษายน 2562 : 05, 12

พฤษภาคม 2562 : 01

AU:00046 ทัวร์ออสเตเลีย WOW…MELBOURNE

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,900 บาท VT

ทัวร์ออสเตเลีย Promotion!! เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป 5 วัน 2 คืน ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของประเทศ ชมเมืองแห่งศิลปะ ย่านดันดีนอง นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy Steam Train ชมโรงงานช็อคโกแลต และขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(SQ) รายละเอียด..

มีนาคม 2562 : 06, 21

เมษายน 2562 : 05, 30

พฤษภาคม 2562 : 17

รวมทั้งหมด12