CH:00159 ทัวร์จีน เต๋อชิง...ข้าวเหนียวสังขยา ภูเขาหิมะเหมยหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง คุนหมิง

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ไชนาอีสเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 32,999 บาท ss

ทัวร์จีน ดินแดนในฝันของนักเดินทาง...แชงกรีล่า ไต่ขอบฟ้าสู่เต๋อชิง เมืองมรดกโลกสุดคลาสสิค...ลี่เจียง ทัวร์จีน ทัวร์เต๋อชิง ภูเขาหิมะไป๋หมาง วัดเฟยไหล ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ทัวร์จงเตี้ยน...โค้งแรกแม่น้ำแยงซี วัดลามะซงจ้านหลิง ทัวร์ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) อุทยานน้ำหยก นั่งรถไฟความเร็วสูง ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน รายละเอียด..

25-30 มิถุนายน 2562

11-16 กรกฎาคม 2562

CH:00158 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน...ขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ss

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น...นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) พักบนเขา ไฮไลท์ช่วงนาข้าวสีทอง ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง โชว์หลิวซานเจี่ย เขาเซียงกง ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง , ปลาอบเบียร์ , เผือกอบน้ำผึ้ง รายละเอียด..

18-22 กันยายน 2562

11-15 ตุลาคม 2562

16-20 ตุลาคม 2562

CH:00157 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน...ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท ss

ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น...นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว เขาเซียงกง ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก) ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง , ปลาอบเบียร์ , เ รายละเอียด..

31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2562

15-19 สิงหาคม 2562

28 สิงหาคม-1กันยายน 2562

CH:00156 ทัวร์จีน ฟ่านจิ้งซาน...ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,999 บาท ss

ทัวร์จีน ภูเขาฟ่านจิ้งซาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 42 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถงเหริน หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง) เมืองไขหลี่ เจิ้นหย่วน เมืองโบราณเจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง) ฟ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร รายละเอียด..

19-23 ตุลาคม 2562

CH:00155 ทัวรจีน จางเจียเจี้ย...วุ้นมะพร้าว เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: ไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,999 บาท ss

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย "ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร" ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง ไฮไลท์...ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน ทัวร์จีน ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, ซุปเห็ด, หม้อไฟทะเลรวมมิตร รายละเอียด..

23 - 27 ตุลาคม 2562

CH:00154 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ss

ทัวร์จีน ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ลิ้มรสอาหารพิเศษ..หมูแดงสไตล์กวางเจา, เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งทอด, บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, หม้อไฟทะเลรวมมิตร รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2562 : 5 , 26

เดือนสิงหาคม 2562 : 15 , 23

เดือนกันยายน 2562 : 13

CH:00153 ทัวร์จีน เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา แต้จิ๋ว

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: เซินเจิ้นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท AS

ทัวร์จีน นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน สัมผัสวิวถนนเรียบชายหาดที่เซี๊ยะเหมิน รายละเอียด..

21-25 มิถุนายน 2562

CH:00148 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋ ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: ไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ss

ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง เมืองต้าจู่ มรดกโลกผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ทัวร์อู่หลง...อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2562

รวมทั้งหมด8