EU:00592 ทัวร์ยุโรป Happy Eastern Europe ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐเช็ค- สโลวาเกีย

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ชมเมืองเอสเตอร์กอมและเซนเทนเดร้ เมืองโบราณในฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ในบูดาเปสต์ ชมปราสาทปราคที่งดงามและเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียนนาพระราชวังเชิร์นบรุน พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet รายละเอียด..

30 มีนาคม -6 เมษายน 2561

6 - 13 เมษายน 256

27 เมาายน - 4 พฤษภาคม 2561

EU:00591 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป สิงคโปร์ – มิวนิค (เยอรมัน) – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปราก (เชค) ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ – ชมเมือง – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบล – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน รายละเอียด..

07 - 14 มีนาคม 2561

11 - 18 เมษายน 2561

25 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2561

12 - 19 พฤษภาคม 2561

EU:00590 ทัวร์ยุโรป EUROPE FLOWER 9DAYS เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 73,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป EUROPE FLOWER 9DAYS เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิอย่างตระการตากับงานเทศกาลดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ เนเธอร์แลนด์ 2018 ชม Giethoorn หมู่บ้านแห่งสายน้ำ สโลว์ไลฟ์ที่เนเธอร์แลนด์ “ล่องเรือหลังคากระจกชมแม่น้ำอัมสเทล” ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมมหาวิหารแห่งเมือง โคโลญน์ มหาวิหารใหญ่ประจำเมือง มหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก มหาวิหารชื่อดังของ ลักเซมเบิร์ก ชมประติมากรรม อะโตเมี่ยมและชมเจ้าหนูยืนฉี รายละเอียด..

12 - 20 เมษายน 2561

EU:00589 ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE SUMMER 10 วัน เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค–สโลวัก–ฮังการี

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 81,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน : เบิชเชสการ์เด้นท์ ล่องทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป โบสถ์บาโธโลมิว เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทแห่งเทพนิยาย ปราสาทที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโลก มิวนิค เมืองเก่าแห่งแคว้นบาวาเรียที่สวยที่สุด ชมโบสถ์หัวหอม ศาลาว่าการ เมืองเก่า ช้อปปิ้ง ออสเตรีย : เวียนนา เสน่ห์ทางด้านศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติที่งดงาม พระราชวังเชิร์นบรุนน์สุดสวย ย้อนรอยเมืองมรดกโลก ณ ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก รายละเอียด..

28 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2561

EU:00588 ทัวร์ยุโรป BEST OF EUROPE อิตาลี–สวิตฯ–เยอรมัน–ออสเตรีย–เชค

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 85,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป อิตาลี : มิลาน มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ : ลูเซิร์น เมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาและโลกของนาฬิกา ช็อคโกแลต อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์แห่งเมืองลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขาสุดฮิต ด้วยความสูง 3,028 เมตร เยอรมัน : สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยาน ชมเมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน ณ เม รายละเอียด..

13 - 21 เมษายน 2561

EU:00587 ทัวร์ยุโรป Spring of East Europe สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เชคฯ-ออสเตรีย

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 85,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe พร้อมสนุกสนานกับ ลานหิมะ และ ถ้ำน้ำแข็ง ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป กรุงเบิร์น เมืองที่ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเมือง ลูเซิร์น Luzern อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเทพนิยายอันสุดโรแมนติก ชมหลังคาทองคำ ณ เมือง อินส์บรูคค์ และสวนมิราเบลล์ สถานที่ถ่านทำ The Sound of Music พระราชวังเชิร์นบรุนน์พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก เส้นทาง เมืองมรดกโลก UNESCO ฮอลสตัท รายละเอียด..

12 - 20 เมษายน 2561

EU:00586 ทัวร์ยุโรป Romantic Alsace - Bavaria

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 81,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป เจาะลึกเส้นทางสายโรแมนติค เที่ยวเมืองมรดกโลก ชมเมืองสวยแห่งแควน้อลัซาส เส้นทางประวตัิศาสตร์บาวาเรีย ชมเมืองสวยแห่งแคว้นอลัซาสที่ไม่ควรพลาด Strasbourg, Ribeauville, Riquewihr, Kaysersberg, Eguisheim, Colmar ชมเกาะพฤกษชาติ Mainau เกาะทใี่หญ่เป็นอนัดับท ี่3 ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมโบสถ์วสีเกอเชอ โบสถ์สไตล์รอคโคโค ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก สัมผสัเมอืงแห่งเส้นทางสายโรแมนติค Augsburg, Donauworth, Nordlingen, Rothenburg ชมเมือง Nuremberg ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห รายละเอียด..

28 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561

EU:00585 ทวัร์ยุโรป Romantic Alsace - Bavari

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 77,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป เจาะลึกทางสายโรแมนติค เที่ยวเมืองมรดกโลก ชมเมืองสวยแห่งแควน้อลัซาส เส้นทางประวตัิศาสตร์บาวาเรีย ชมเมืองสวยแห่งแคว้นอลัซาสที่ไม่ควรพลาด Strasbourg, Ribeauville, Riquewihr, Kaysersberg, Eguisheim, Colmar ชมเกาะพฤกษชาติ Mainau เกาะทใี่หญ่เป็นอนัดับท ี่3 ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมโบสถ์วสีเกอเชอ โบสถ์สไตล์รอคโคโค ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก สัมผสัเมอืงแห่งเส้นทางสายโรแมนติค Augsburg, Donauworth, Nordlingen, Rothenburg ชมเมือง Nuremberg ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งเท รายละเอียด..

12 - 20 เมษายน 2561

EU:00584 ทัวร์ยุโรป Enjoy Italy-Swiss

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด์ 7 วนั ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเยน็ แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่ต้องลางานยาว กเ็ที่ยวแบบสองประเทศได้ บินสู่มิลานกลบัที่นครซูริค เที่ยวมิลาน ชอ้ ปป้ิ งแกลเลอเรยี ชมทะเลสาบโคโม่ ชอ้ ปป้ิ ง Fox Town Outlet พกัอินเทอรล์าเกน้ เดินเลน่ และมีเวลาชอ้ ปป้ิ ง ชมความงามแห่งขนุเขา ข้ึนทิทลิสดว้ยกระเชา้ใหม่ลา่สดุ แวะกรงุเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอรแ์ลนด์ นอนลเูซิรน์เมืองตากอากาศชื่อดงั เดินทางแบบไม่เหนื่อย แถมชอ้ ปป้ิ งเต็มอิ่ม และชมน ้าตกไรนก์ อ่ นกลบั บา้ น รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 10 - 16

พฤษภาคม 2561 : 05 - 11, 19 - 25

มิถุนายน 2561 : 05 - 11, 19 - 25

EU:00583 ทัวร์ยุโรป Enjoy France

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ฝรงั่เศส 7 วนั ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเยน็ แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่มีวนัฟรีอิสระ เที่ยวแควน้บลวัร ์ชมเมืองตรู ์เก็บภาพสวยปราสาทชอมบอรด์ เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์แวะจิแวรน์ี่เขา้ชมบา้นและสวนโมเน่ต์ ทวัรเ์มืองแรงส ์ชมมหาวิหารแห่งแรงส ์มรดกโลก ลอ่งเรอืแม่น ้าแซน ชอ้ ปป้ิ งเต็มอิ่ม La Vallee Village & La Fayette รายละเอียด..

13 - 19 เมษายน 2561

16 - 22 มิถุนายน 2561

EU:00582 ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย (ROSE FESTIVAL 2018)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย “ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ท รายละเอียด..

30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

EU:00580 ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้ โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 12, 14, 26

EU:00579 ทัวร์ยุโรป CANADA EXPLORER

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 101,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เที่ยวแคนาดาอย่างแตกต่าง...ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอุทยานแห่งชาติบานฟ์ทะเลสาบเลคหลุยส์ ที่สวยงามราวภาพวาดแวนคูเวอร์ ชิมไวน์เมืองเคโลวนา ชมสวนสวยบูชาร์ด สะพานคาปิลาโน นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ พร้อมช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท รายละเอียด..

13 - 22 เมษายน 2561

27 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561

EU:00578 ทัวร์เอ็นจอย อังกฤษ

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์อังกฤษ ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเย็น แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่ต้องลางานเยอะ ก็เที่ยวอังกฤษลัน้ ลาได้ บินสู่แมนเชสเตอร์กลับที่กรุงลอนดอน มีเวลาช้อปปิ้ งสำหรับแฟนลูกหนังทีมแมนเชสเตอร์และ ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet พร้อมทานเป็ดย่างต้นตำรับร้านดังโฟร์ซีซัน่ ** รายละเอียด..

24 - 29 เมษายน 2561

08 -13 พฤษภาคม 2561

29 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2561

26 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2561

EU:00577 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป มิวนิค ALLIANZ ARENA นิมเฟนบูร์ก BMW WORLD จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ โรเซนฮาม ฮัลสตัทท์ ซาลส์บวร์ก อุทยานมิราเบลล์ เวนิส เมสเตร้ มิลาน เวคกิส ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล ทิทิเซ่ ล่องเรือชมทะเลสาบ ซูริค รายละเอียด..

9 - 16 เมษายน 2561

29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561

EU:00576 ทัวร์อิตาลี Best of Italy

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 71,300 บาท VT

ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส ชิมสปาเก็ตตี้หมึกดำ โบโลญญ่า พาร์ม่า ราพัลโล่ ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ โรม ช้อปปิ้ง McArthurGlen รายละเอียด..

9 - 17 เมษายน 2561

11 - 19 เมษายน 2561

EU:00575 ทัวร์ยุโรป GRAND ITALY อิตาลี ครบสูตร

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท ZE

ทัวร์ยุโรป เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ OUTLET ที่มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก "เวนิส" ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก รายละเอียด..

12 – 18 เมษายน 2561

14 - 20 เมษายน 2561

26 เม.ย.– 02 พ.ค. 2561

EU:00574 ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 99,900 บาท

ทัวร์ยุโรป ชมกรุงสต๊อกโฮล์ม ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ห้างเอ็นเค NK ล่องเรือสำราญ Silja Line และ DFDS ชมกรุงเฮลซิงกิ บินสู่ออสโล เมืองไวกิ้ง นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัม-วอสส- ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด เมืองเบอร์เกน, ชมกรุงโคเปนเฮเกน ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษ ล่องเรือสำราญ DFDS // ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line // นั่งรถไฟสายโรแมนติก รายละเอียด..

09-18 เมษายน 2561

EU:00573 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 76,900 บาท BW

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ... ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจุดกำเนิดอารยธรรม ชมความงามเกาะ เวนิส .. สัมผัสมนต์เสน่ห์และความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมมนุษย์ที่สั่ง สมกันมาหลายชั่วอายุคนของกรุงโรม สวิสเซอร์แลนด์ ... ดินแดนแห่งความฝัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีผู้คนพร้อมสำหรับ การท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งของโลก ..ขึ้นรถไฟ ณ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” Top of Europe บน “ยอดเขาจุงเฟรา”Jungfraujoch ฝรั่งเศส ... เที่ยวดินแดนน้ำหอม ของแบรนด์เนม และ แฟชั่นชั้นนำระดับโลก รายละเอียด..

17-25 พฤษภาคม 2561

7-15 มิถุนายน 2561

EU:00572 ทัวร์ยุโรป 3CAPITALS OF SCANDINAVIA (เดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท ฺฺBW

ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 3 ประเทศ 3 เมืองหลวง (พักบนเรือ 1 คืน) กรุงโคเปนเฮเก้น >> เมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองแห่งกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย DFDS>> ล่องเรือสำราญสู่..ออสโล เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเรือสำราญ กรุงออสโล >> เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ เมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ม >> เป็นเมืองหลวงของประเทศสวีเดน “ราชินีแห่งทะเลบอลติก รายละเอียด..

06 – 12 มีนาคม 2561

09 - 15 เมษายน 2561 (เทศกาลสงกรานต์)

18 – 24 มิถุนายน 2561

รวมทั้งหมด97