EU:00648 ทัวร์ยุโรป COMBO FRANCE SWISS GERMAN

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #ชมมหานครปารีส ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส #แวะช้อปปิ้ง 2 OUTLETS ใหญ่ #ขึ้นกระเช้าโรแตร์ 360 องศา ชมวิวยอดเขาทิตลิส #ชมและถ่ายรูป กับปราสาทไฮเดลเบิร์ก ปราสาทหินทรายแดง อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 26 /// กันยายน 2561 : 09, 23

ตุลาคม 2561 : 07, 21

พฤศจิกายน 2561 : 04

ธันวาคม 2561 : 09

EU:00647 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 53,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ พิชิทยอดเขาสุดไฮไลท์ แมทเทอร์ฮอร์น – จุงเฟรา ชมเส้นทางสายโรแมนติก Top of Europe "จุงฟราว" ชมน้ำพุเจ็ทโด้ น้ำพุที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวเมืองเบิร์น ชมบ่อหมีน้ำตาล รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 3 , 17 , 29

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 12 , 19 , 26

เดือนธันวาคม 2561 : 02 - 08

EU:00646 ทัวร์ยุโรป SEASONS SWEET SWISS FRANCE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เยือนดินแดนในฝัน สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส ชมมหานครปารีส ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส ขึ้นกระเช้าโรแตร์ 360 องศา ชมวิวยอดเขาทิตลิส อิสระช้อปปิ้งมหานครปารีสเต็มอิ่ม 1 วัน รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 8 , 29

เดือนตุลาคม 2561 : 13 , 18

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 17

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 5 , 27

EU:00645 ทัวร์ยุโรปตะวันออก DIRECT EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปสุดฟิน 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่สวยงามต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์ ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน และไส้กรอกเวียนนา รายละเอียด..

10 - 17 สิงหาคม 2561

14 - 21 กันยายน 2561

09 - 16 , 16 - 23 ตุลาคม 2561

03 - 10 ธันวาคม 2561 // 28 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2561

EU:00644 ทัวร์ยุโรป SPICY EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท ตามรอยสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงนารี #ชมปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก #ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส #ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ซุปกุลาส, เอสสแกลลอป และเมนูพิเศษ อาหารไทย รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 02, 20

กันยายน 2561 : 03, 13

ตุลาคม 2561 : 08

พฤศจิกายน 2561 : 08, 29

EU:00643 ทัวร์ยุโรป DELIGHT EAST EUROPE (เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ ปราสาทต้นแบบนิยายสุดคลาสสิกของวอลท์ดิสนีย์ สัมผัสบรรยากาศนั่งรถไฟโบราณไต่เขาขึ้นชมยอดเขาริกิ อิสระช้อปปิ้งจุใจ "อินกอลสตัทท์เอาท์เล็ท" รายละเอียด..

29 สิงหาคม - 05 กันยายน 2561 // 16 - 23 กันยายน 2561

14 - 21 , 21 - 28 ตุลาคม 2561

18 - 25 พฤศจิกายน 2561

02 - 09 ธันวาคม 2561 // 30 ธันวาคม 2561 - 06 มกราคม 2562

EU:00642 ทัวร์ยุโรป ENJOY BENELUX (ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 50,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป ชมพระราชวังแวร์ซาย ที่สวยที่สุด ชมจตุรัสกรองด์ปลาซ จตุรัสใจกลางเมืองที่สวยที่สุด ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ "หอยเอสคาโก้" และ "ขาหมูเยอรมัน" รายละเอียด..

02 - 09 กันยายน 2561

16 - 23 กันยายน 2561

EU:00641 ทัวร์ยุโรป UNIQUE EAST EUROPE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 58,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด #ล่องเรือชมความงดงามสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ #ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่สวยงามต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์ #ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน, ไส้กรอกเวียนนา และซุปกุลาซ รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 11 /// กันยายน 2561 : 22

ตุลาคม 2561 : 20

พฤศจิกายน 2561 : 10

ธันวาคม 2561 : 02, 25

EU:00640 ทัวร์ยุโรป SUMMER SWEET SWISS FRANCE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #ชมมหานครปารีส ถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส #ขึ้นกระเช้าโรแตร์ 360 องศา ชมวิวยอดเขาทิตลิส #อิสระช้อปปิ้งมหานครปารีสเต็มอิ่ม 1 วัน รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 08, 29

ตุลาคม 2561 : 13, 18

พฤศจิกายน 2561 : 17

ธันวาคม 2561 : 01, 05, 27

EU:00639 ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย SCANDINEVIA SHOCK PRICE (สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เมืองสต็อคโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของ ประเทศสวีเดน ผ่านชม สถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา , พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง , มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม , โอเปร่า เฮ้าส์ ผ่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน เดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด ผ่านชม โบสถ์ใหญ่ของเมืองคาร์ลสตัด สร้างขึ้นเมื่อปี 1730 , จัตุรัสใจกลางเมือง , ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด และ สะพานหินเก่าแก่ เดินทางสู่ เมืองออสโล (Oslo) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ ล่องเรือสำราญ DFDS เดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก ผ รายละเอียด..

27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

24 - 31 สิงหาคม 2561

7 - 14 กันยายน 2561

21 - 28 กันยายน 2561

EU:00638 ทัวร์ยุโรป PEFECT EAST EUROPE (เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท ตามรอยสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงนารี ชมปราสาทปราก ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่งดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ซุปกุลาส, เอสสแกลลอป และเมนูพิเศษ อาหารไทย รายละเอียด..

27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561

15 - 23 กันยายน 2561

29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561

EU:00637 ทัวร์ยุโรป MELODY ENGLAND SCOT WALES

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง เดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ เมืองเล็ก สะอาด สงบ สุดโรแมนติค ของ ประเทศอังกฤษ ติดอยู่กับทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ด้านหน้า ที่ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ของสโมสร แมนยูฯ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ด้านหน้า ที่ สนามแอนฟิลด์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านนอก ที่ บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ เข้าชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถ่ รายละเอียด..

24 – 31 กรกฎาคม 2561

12 – 19 สิงหาคม 2561

9 – 16 กันยายน 2561

23 – 30 กันยายน 2561

EU:00636 ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิสฯ(จุงเฟรา)-เยอรมัน

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 69,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส-สวิสฯ(จุงเฟรา)-เยอรมัน กรุงบรัสเซลส์ – ชมเมือง – แร็งส์ – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - ช้อปปิ้ง Duty Free Galerie Lafayette – ปารีส *- ดีจอง – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ คอนสแตนซ์ – เคมพ์เทิน - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค รายละเอียด..

08 - 16 กันยายน 2561

12 - 20 พฤศจิกายน 2561

EU:00634 ทัวร์ยุโรป Mono Norway

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,500 บาท VT

ทัวร์ยุโรป โมโน นอร์เวย์ 7 วัน เที่ยวดินแดนแห่งยุโรปเหนือ ณ ประเทศนอร์เวย์ ออสโล-เกโล-กุ๊ดวานเก้น-ฟลัม-ล่องเรือชมฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมส์บานา ฟลัม-ไมร์ดาล-วอส-เบอร์เก้น-สตัลไฮม์-ออสโล รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 26, 27

กันยายน 2561 : 14, 28

ตุลาคม 2561 : 12, 23 /// พฤศจิกายน 2561 : 09, 23, 30

ธันวาคม 2561 : 07, 20, 23

EU:00633 ทัวร์ยุโรป Mono Swiss

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท

ทัวร์ยุโรป บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ตำมรอยละครดังลิขิตรกับ The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจงุฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอรแมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซูริค-เบิรน์-เจนีวา-โลซานน์-เซอรแมท-มองเทรอซ์ อินเทอรลาเก้น-จงุฟราว-ลูเซิรน รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 3 - 9, 21 - 27

EU:00632 ทัวร์ยุโรป Nice ScaN 3 Caps

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือเดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน โดยสายการบินไทย (TG) บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับแถบสแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้.. โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเล็ก รายละเอียด..

9 - 15 กันยายน 2561

7 - 13 กันยายน 2561

29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561

3 - 9 ธันวาคม 2561

EU:00631 ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,500 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์- อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม รายละเอียด..

21 - 29 กันยายน 2561

19 - 27 พฤศจิกายน 2561

3 - 11 ธันวาคม 2561

EU:00630 ทัวร์ยุโรป World Heritage Belgium-Netherland

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ เที่ยวเมืองเกนท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 24 - 30

พฤศจิกายน 2561 : 19 - 25

ธันวาคม 2561 : 03 - 09

EU:00629 ทัวร์ยุโรป World Heritage Belgium-Netherland

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวร็อตเตอร์ดัมและเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ์ เที่ยวเมืองเกนท์ ชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet รายละเอียด..

26 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2561

22 - 28 ตุลาคม 2561

EU:00628 ทัวร์ยุโรป Charming East Europe German-Austria

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ** การบินไทย บินตรงสู่กรุงมิวนิค กลับที่เวียนนา ไม่ย้อนเส้นทาง ** เยอรมัน-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน ชมบรรยากาศที่งดงามบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 25 - 31

ตุลาคม 2561 : 10-16, 22-28

รวมทั้งหมด73