HK:00858 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 360 องศา

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกันยายน 2562

HK:00857 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก ส้มจี๊ด)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นมัสการวัดโป่วหลิน วัดแชกง นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวฮ่องกง เที่ยวชมวิวยอดเขาวิคตรอเรียพีค ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLETS เมนูพิเศษ!!ห่านย่าง รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกันยายน 2562

เดือนตุลาคม 2562

HK:00856 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน เยือนยุโรปกลางเอเชีย ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง ขอพรวัดอาม่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ ชมโชว์หยวนหมิงหยวน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง บินเช้า - กลับดึก มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง, ติ่มซำ, ห่านย่าง รายละเอียด..

11 - 15 กรกฎาคม 2562

25 - 29 กรกฎาคม 2562

15 - 19 สิงหาคม 2562

22 - 26 สิงหาคม 2562

HK:00855 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น มาเก๊า จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2562 : 2 , 9 , 30

เดือนมิถุนายน 2562 : 7 , 21 , 28

HK:00854 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค ณ วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ รายละเอียด..

พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

HK:00853 ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ รายละเอียด..

กรกฏาคม - ตุลาคม 2562

HK:00852 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VENETIAN" เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม+เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลาก รายละเอียด..

กรกฏาคม - ตุลาคม 2562

HK:00851 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ออกมาเก๊า ไม่เหนื่อย ขอพรวัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล นั่งกระเช้า นองปิง ไหว้พระใหญ่ หมุนกังหันวัดแชกง วัดหวังต้าเซียน นอนฮ่องกง 2คืน พิเศษ!!!เมนูเด็ด ห่านย่างฮ่องกง รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนมกราคม 2563

HK:00850 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2562

HK:00849 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก ส้มเปรี้ยว)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เที่ยวดีสนีย์แลนด์ ชมวิวยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2562

HK:00848 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ (เลสโกส้ม วาเลนเซีย)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2562

HK:00847 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 360 องศา

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,500 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน พักโรงแรม 4 ดาว รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2562

HK:00845 ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360) มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562

HK:00843 ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

HK:00842 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,499 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า จูไห่...ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เซินเจิ้น...สักการะเจ้าพ่อกวนอู ชมโชว์แสง สี เสียง สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2562

HK:00838 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ สนุกสุดมันที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!! ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง) รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

HK:00828 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า กลับดึก พักฮ่องกง2 คืน สนุกสุดเหวี่ยงที่ดิสนีย์แลนดเต็มวัน นั่งกระเช้านองปิง360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ขึ้นสู่ยอดเขาVictoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง ช้อปปิ้งสนั้น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

รวมทั้งหมด17