HK:00857 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก ส้มจี๊ด)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นมัสการวัดโป่วหลิน วัดแชกง นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวฮ่องกง เที่ยวชมวิวยอดเขาวิคตรอเรียพีค ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLETS เมนูพิเศษ!!ห่านย่าง รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

เดือนกันยายน 2562

เดือนตุลาคม 2562

HK:00856 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน เยือนยุโรปกลางเอเชีย ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง ขอพรวัดอาม่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์ ชมโชว์หยวนหมิงหยวน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว เที่ยวสุดคุ้ม!! 4 เมือง บินเช้า - กลับดึก มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ้ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง, ติ่มซำ, ห่านย่าง รายละเอียด..

11 - 15 กรกฎาคม 2562

25 - 29 กรกฎาคม 2562

15 - 19 สิงหาคม 2562

22 - 26 สิงหาคม 2562

HK:00855 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น มาเก๊า จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2562 : 2 , 9 , 30

เดือนมิถุนายน 2562 : 7 , 21 , 28

HK:00854 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค ณ วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

HK:00853 ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

HK:00852 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VENETIAN" เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ นั่งพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม+เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหล รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 : 8 , 9 , 20 , 27

เดือนพฤษภาคม 2562 : 2 , 4 , 11 , 16 , 25

เดือนมิถุนายน 2562 : 1 , 8 , 15 , 22 , 29

HK:00851 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ออกมาเก๊า ไม่เหนื่อย ขอพรวัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล นั่งกระเช้า นองปิง ไหว้พระใหญ่ หมุนกังหันวัดแชกง วัดหวังต้าเซียน นอนฮ่องกง 2คืน พิเศษ!!!เมนูเด็ด ห่านย่างฮ่องกง รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2562 - เดือนมกราคม 2563

HK:00850 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2562

HK:00849 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก ส้มเปรี้ยว)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เที่ยวดีสนีย์แลนด์ ชมวิวยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2562

HK:00848 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ (เลสโกส้ม วาเลนเซีย)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2562

HK:00847 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 360 องศา

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,500 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน พักโรงแรม 4 ดาว รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2562

HK:00846 ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา แต้จิ๋ว

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: เซินเจิ้นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท AS

ทัวร์เซี๊ยะเหมิน นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน สัมผัสวิวถนนเรียบชายหาดที่เซี๊ยะเหมิน พักโรงแรม 4 ดาว รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 : 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 13 , 19 , 26

เดือนพฤษภาคม 2562 : 3 ,10 , 17 , 24

HK:00845 ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360) มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562

HK:00843 ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

HK:00842 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,499 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า จูไห่...ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เซินเจิ้น...สักการะเจ้าพ่อกวนอู ชมโชว์แสง สี เสียง สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 2562

HK:00841 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CITY GATE ดิสนีย์แลนด์ OUTLET – A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

11 - 13 เมษายน 2562

26 - 28 เมษายน 2562

HK:00840 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง มาเวล ดีสนีย์แลนด์ ฮ่องกง ธีมใหม่มาร์เวล "Ant Man" เที่ยวดีสนีย์แลนด์ เต็มวัน!! พักฮ่องกง 2คืน วิคตรอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน เมนูพิเศษ!!!ห่านย่างฮ่องกง รายละเอียด..

13 - 15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)

HK:00839 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2562 : 07, 14, 21, 28

มีนาคม 2562 : 07, 14, 21, 28

เมษายน 2562 : 04, 11, 18, 25

พฤาภาคม 2562 : 16, 23

HK:00838 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ สนุกสุดมันที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!! ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง) รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

HK:00837 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

รวมทั้งหมด32