HK:00846 ทัวร์เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา แต้จิ๋ว

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: เซินเจิ้นแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท AS

ทัวร์เซี๊ยะเหมิน นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ วัดไคหยวน สัมผัสวิวถนนเรียบชายหาดที่เซี๊ยะเหมิน พักโรงแรม 4 ดาว รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 : 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 13 , 19 , 26

เดือนพฤษภาคม 2562 : 3 ,10 , 17 , 24

HK:00845 ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360) มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562

HK:00844 ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562 - เดือนสิงหาคม 2562

HK:00843 ทัวร์ฮ่องกง (นองปิง 360 องศา) เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา ชมโชว์ยิงเลเซอร์แสง สี เสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHT นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว สุดฟินส์...เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

HK:00842 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,499 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง พิเศษสุด สุด!!! นั่งรถชมวิวสะพานข้ามทะเลแห่งใหม่ที่สุดยาวในโลกสู่มาเก๊า จูไห่...ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เซินเจิ้น...สักการะเจ้าพ่อกวนอู ชมโชว์แสง สี เสียง สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดฟินส์ที่ย่านถนนนาธาน รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

เดือนกรกฎาคม 2562

เดือนสิงหาคม 2562

HK:00841 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CITY GATE ดิสนีย์แลนด์ OUTLET – A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

11 - 13 เมษายน 2562

26 - 28 เมษายน 2562

HK:00840 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง มาเวล ดีสนีย์แลนด์ ฮ่องกง ธีมใหม่มาร์เวล "Ant Man" เที่ยวดีสนีย์แลนด์ เต็มวัน!! พักฮ่องกง 2คืน วิคตรอเรียพีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน เมนูพิเศษ!!!ห่านย่างฮ่องกง รายละเอียด..

13 - 15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)

HK:00839 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2562 : 07, 14, 21, 28

มีนาคม 2562 : 07, 14, 21, 28

เมษายน 2562 : 04, 11, 18, 25

พฤาภาคม 2562 : 16, 23

HK:00838 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ สนุกสุดมันที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน!!! ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง) รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

HK:00837 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

HK:00836 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ตะลุยย้อนวัยที่ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ชอปปิงจุใจ Mongkok Ladies Market และถนนนาธานย่าน จิมซาจุ่ย พักหรู 4 ดาว แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+พัด+ถุงผ้า+คู่มือฮ่องกง) รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

HK:00835 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีกระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VENETIAN" เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม+เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562 : 2 , 9 , 16 , 23

เดือนเมษายน 2562 : 8 , 9 , 20 , 27

HK:00834 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ รายละเอียด..

13-15 เมษายน 2562

HK:00833 ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

HK:00832 ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 30,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์ รายละเอียด..

13-15 เมษายน 2562

HK:00831 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก นั่งกระเช้านองปิง ฮ่องกง นองปิง วัดแชกงหมิว มาเก๊า เวเนเชี่ยน วิหารเซนต์ปอล รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562 : 16 , 22 , 23

เดือนเมษายน 2562 : 19 , 20

เดือนพฤษภาคม 2562 : 4 , 10 , 25 , 31

HK:00830 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights สนุกสนานที่ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน เขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562 : 2 , 8 , 9 , 14 , 16 , 23

เดือนเมษายน 2562 : 10 , 11 , 12 , 19 , 20

HK:00829 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท ZG

ทัวร์เที่ยว 4 เมือง แบบ ชิวๆๆ บินเช้า-กลับดึก มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง ช้อปปิ้งถนนนาธาน หลอวู่เซ็นเตอร์ ไหว้พระขอพรวัดอาม่า วัดหวังต้าเซียน วัดผู่โถว รายละเอียด..

มกราคม - พฤษภาคม 2562

HK:00828 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า กลับดึก พักฮ่องกง2 คืน สนุกสุดเหวี่ยงที่ดิสนีย์แลนดเต็มวัน นั่งกระเช้านองปิง360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ขึ้นสู่ยอดเขาVictoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง ช้อปปิ้งสนั้น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

HK:00827 ทัวร์ฮ่องกง หวานใจ

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั่งกระเช้า นองปิง 360 องศา ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน พักฮ่องกง 1 คืน ขอพรไหว้พระวัดดัง วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 : 5 , 12 , 19 , 26

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 23

เดือนมีนาคม 2562 : 9 , 16 , 23 , 30

เดือนเมษายน 2562 : 6 , 20 , 27

รวมทั้งหมด41