HK:00738 ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG LANTAU DISNEY

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท SB

ทัวร์ฮ่องกง ไฮไลท์ ทัวร์ HONGKONG LANTAU DISNEY 1. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ 2. เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) 3. นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ 4. ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว 5. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ถนนนาธาน 6. ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง 7. พิเศษทานอาหารทะเลซีฟู้ด ณ หมู่บ้านชาวประมง Lei Yun Mun 8. รวมค่ากระเช้านองปิง, ค่าบัตรดิสนีย์แลนด์, นั่งรถรางพีคแทรมบนยอดเขา รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30

เมษายน 2561 : 6, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28

HK:00737 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท SB

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 1. ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา (นั่งกระเช้านองปิงคลิสตัล) 2. ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์) 3. ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว สำนักนางชี วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง 4. อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ เลดี้มาร์เก็ต ถนนนาธาน 5. ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 02, 09, 16, 23, 30

พฤษภาคม 2561 : 04, 11, 18, 25

มิถุนายน 2561 : 01, 08, 15, 22, 29

HK:00736 ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,900 บาท SB

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น ไฮไลท์ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 1. เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม 2. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์ 3. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน 4. เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น 5. ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง 6. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 06, 13, 14, 20

พฤษภาคม 2561 : 04, 05, 10, 11

มิถุนายน 2561 : 01

HK:00735 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 03, 10, 17, 22, 26

เมษายน 2561 : 27, 28

พฤษภาคม 2561 : 25

มิถุนายน 2561 : 02, 23, 29

HK:00734 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 3, 4, 8, 11, 15, 18, 22

เมษายน 2561 : 05, 07, 12, 19, 22, 26

HK:00733 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ ชมโชว์ม่านน้ำตระการตาง Mangrove Groove อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2561

HK:00731 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัดดัง ไหว้พระแก้ซง เสริมบุญบารมี

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้า Ngping 360 เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple ) เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ร้านจิวเวอรี่ เจ้าพ่อแชกง ร้านหยก ช้อปปิ้งถนนนาธาน Symphony of Lights เจ้าพ่อหวังต้าเซียน วัดจี๋หลิน เจ้าแม่ทับทิม วัดหล่งโหมว อิสระช้อปปิ้ง City gate Outlet รายละเอียด..

13 - 16 เมษายน 2561

HK:00730 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเวอร์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท SS

ทัวร์ฮ่องกง วิคทอเรีย พอยท์ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านหยก อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 // เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561 // เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561 // เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

HK:00729 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง อ่าวรีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ร้านจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว ร้านปี่เซียะ(หมีเซียะ) ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย จูไห่ ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล วัดผู่โถ่ว ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน มาเก๊า ซิตี้ทัวร์ (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ชิมขนมพื้นเมือง โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน (ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆลูกทัวร์เสียค่าเข้าชมเอง) รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

HK:00728 ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,991 บาท SB

ทัวร์ฮ่องกง ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้..!!!! ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน , มาบุญครองเซินเจิ้น เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ พิเศษ!! เป่าฮื้อ+ไวด์แดง รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

HK:00726 ทัวร์ฮ่องกง (Disneyland & Ngping360)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลินนั่งกระเช้า Ngping 360 – City gate Outlet เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เขาวิคตอเรียพ้อยท์ เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ ร้านจิวเวอรี่ วัดแซกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง นาธาน รายละเอียด..

31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

HK:00725 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา นั่งกระเช้า Ngping 360 เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเกาะลันเตา และสักการะพระใหญ่ (นั่งกระเช้า Ngping 360) CITY TOUR จุดชมวิววิคตอเรีย อ่าวรีพลัสเบย์ เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง Lowu Center จูไห่ ชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล ชมศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ วัดผู่โถ่ว ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ชิมขนมพื้นเมือง โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 : 1 , 8 , 15 , 22 , 29

HK:00724 ทัวร์มาเก๊า สไตล์ ชิว ชิว

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์มาเก๊า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,899 บาท SS

ทัวร์มาเก๊า จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ผ่านชมถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-ร้านบัวหิมะ ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิงชิงหยวน+โชว์ ไห่-มาเก๊า-วัดอาม่า-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนมของฝาก-โบสถ์เซนต์ปอล อิสระช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-เวเนเซี่ยน รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2561 : 14 , 23

เดือนมีนาคม 2561 : 1 , 8 , 17 , 25 , 31

HK:00723 ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกโอเชียนปาร์ค ไหว้พระใหญ่นองปิง EASY HONGKONG OCEAN PARK

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่นองปิง1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิงชมวิวได้ 360 องศา ช็อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย ชมวิวของเมืองฮ่องกงและ นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นพาดโพน และกิจกรรมสนุกมากมายที่ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชงที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) “ทำให้ความปรารถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ” ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์ด รายละเอียด..

13 – 15 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์

HK:00722 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระใหญ่นองปิง EASY HONGKONG - DISNEYLAND

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,900 บาท ZT

ทัวร์ฮ่องกง สักการะพระใหญ่นองปิง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง ชมวิวได้ 360 องศา ท่านจะมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเกาะลันเตา ชมวิวของเมืองฮ่องกงและ นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ เยือนดินแดนเจ้าหญิงดินีย์ ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่น ที่ สวนสนุกดิสนีย์ แลนด์ ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดเชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300 ปี ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า “ทำให้ความปรารถนา รายละเอียด..

13 – 15 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์

HK:00721 ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน รายละเอียด..

14-16 เมษายน 2561

15-17 เมษายน 2561

HK:00720 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท PH

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน รายละเอียด..

14-16 เมษายน 2561

15-17 เมษายน 2561

HK:00719 ทัวร์ฮ่องกง HAPPY TOGETHER HONGKONG

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,900 บาท ST

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง สักการะพระใหญ่ลันเตา + กระเช้า NONGPING 360 องศา อิสระช็อปปิ้งซิตี้เกสเอ้าส์เล็ต A Symphony of Lights ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ เต็มวัน (รวมค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว) อ่าวรีพลัสเบย์ วิคทอเรียพีค (ขาไปนั่งรถไฟพีคแทรม ขาลงนั่งรถโค้ช) วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง ย่านซิมซาจุ๋ย ถนนนาธาน รายละเอียด..

13 – 15 เมษายน 2561

HK:00714 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน ที่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (นั่งกระเช้า Ngping) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple) เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เจ้าพ่อแชกง ร้านสมุนไพรจีน ช้อปปิ้งถนนนาธาน Symphony of Lights เจ้าพ่อหวังต้าเซียน วัดจี๋หลิน เจ้าแม่ทับทิม วัดหล่งโหมว อิสระช้อปปิ้ง City gate Outlet รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 : 3 , 10 , 17 , 24 , 31

HK:00713 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เขาวิคตอเรีย พ้อยท์ อ่าวรีพลัสเบย์ สถานที่พักผ่อนบรรยากาศแบบปิคนิคชายทะเล และจุดที่สนใจอีกด้านหนึ่งของอ่าว นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำวัดนี้ และอธิษฐานหมุนกังหันแห่งโชคชะตา หรือที่เรียกกันว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน ท่านสามารถชม A Symphony of Lights ซึ่งอยู่ย่านนาธาน รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 : 3 , 10 , 17 , 24 , 31

รวมทั้งหมด53