HK:00769 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท zg

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

HK:00768 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

HK:00767 ทัวร์ฮ่องกง หวานใจ

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,456 บาท zg

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง พระใหญ่ลันเตา Citygate Outlet Mall A Symphony of Lights ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

HK:00766 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไปทัวร์เดียว อิ่มทั้งบุญ ได้ทั้งช้อป !!! เซินเจิ้น..ช้อปปิ้ง LOWU CENTER ฮ่องกง..วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านนาธาน ซัวเถา...นมัสการเจ้าพ่อเสือ + ไต่ฮงกง + เจ้าแม่ทับทิม รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 : 2 , 9 , 16 , 23 , 30

เดือนกันยายน 2561 : 6 , 13 , 20

18 - 22 เดือนตุลาคม 2561

HK:00765 ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้า Ngping 360 เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple ) – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ร้านจิวเวอรี่ - เจ้าพ่อแชกง - ร้านหยก – ช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดจี๋หลิน - เจ้าแม่ทับทิม - วัดหล่งโหมว -อิสระช้อปปิ้ง City gate Outlet รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 14, 21, 28

สิงหาคม 2561 : 04, 11, 18, 25

กันยายน 2561 : 01, 08, 15, 22

ตุลาคม 2561 : 27

HK:00764 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง... อ่าวรีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว ร้านปี่เซียะ(หมีเซียะ) ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย จูไห่... ถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล มาเก๊า ชมความอลังการ ”เดอะเวเนเชี่ยน” ชิมขนมพื้นเมือง โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 : 2 , 9 , 16 , 23 , 30

เดือนกันยายน 2561 : 6 , 13 , 20

18 - 22 เดือนตุลาคม 2561

HK:00763 ทัวร์ฮ่องกง (Disneyland & Nongping360)

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท AS

ทัวร์ฮ่องกง ตะลุยดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ “ดิสนีย์แลนด์” ไหว้พระใหญ่เทียนถาน...นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา เขาวิคตอเรียพ้อยท์ เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ ร้านจิวเวอรี่ วัดแซกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง นาธาน รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 : 4 , 18 , 25

11 - 13 สิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 22

27 - 29 ตุลาคม 2561

HK:00762 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท MT

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ เล่นฟรี! ทั้งวัน ได้เที่ยวเต็มทั้ง 3 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ) ช้อปเต็มอิ่มกับ 3 ย่านดัง > City Gate Outlet/ ย่านนาธาน/ ห้างหลอหวู่ ทานอาหารภัตตาคารทุกมื้อ ลิ้มรสอาหารซีฟู้ด พร้อมหอยเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง ชมโชว์สุดอลังการ 3D Water Show ไหว้พระขอพรวัดดังแห่งเกาะฮ่องกง > วัดแชกงหมิว/ วัดหวังต้าเซียน พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว Century Plaza Shenzhen รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 3 , 10 // มิถุนายน 2561 : 28

กรกฎาคม 2561 : 19 , 21 // สิงหาคม 2561 : 23

กันยายน 2561 : 8 , 13 , 20

ตุลาคม 2561 : 18 , 25

HK:00761 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท MT

ทัวร์ฮ่องกง ฟรี! นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง + สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ได้เที่ยวเต็มทั้ง 3 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ) ช้อปเต็มอิ่มกับ 3 ย่านดัง > City Gate Outlet/ ย่านนาธาน/ ห้างหลอหวู่ ทานอาหารภัตตาคารทุกมื้อ ลิ้มรสอาหารซีฟู้ด พร้อมหอยเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง ชมโชว์สุดอลังการ 3D Water Show ไหว้พระขอพรวัดดังแห่งเกาะฮ่องกง > วัดแชกงหมิว/ วัดหวังต้าเซียน พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว Century Plaza Shenzhen รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 3 , 10 // มิถุนายน 2561 : 28

กรกฎาคม 2561 : 19 , 21 // สิงหาคม 2561 : 23

กันยายน 2561 : 8 , 13 , 20

ตุลาคม 2561 : 18 , 25

HK:00760 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO จูไห่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน รายละเอียด..

07 – 10 เมษายน 2561

27 – 30 กรกฎาคม 2561

HK:00758 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ้นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท GS

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ้นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์วัฒนธรรม เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 19, 29

พฤษภาคม 2561 : 3, 8, 17, 22, 29, 31

มิถุนายน 2561 : 5, 8, 10, 14, 19, 24, 28

กรกฏาคม 2561 : 1, 10, 14, 15, 19, 22, 29

HK:00751 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท GS

ทัวร์ฮ่องกง เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท พิเศษ !! ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 02, 20, 27

มิถุนายน 2561 : 01, 11, 15, 22

กรกฏาคม 2561 : 08, 20, 25

กันยายน 2561 : 07, 14, 28 // ตุลาคม 2561 : 12

HK:00750 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: รอยัลจอร์แดน

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท BI

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 15, 22, 29

เมษายน 2561 : 05, 26, 29

พฤษภาคม 2561 : 03, 24 /// มิถุนายน 2561 : 28

กรกฏาคม 2561 : 26 /// สิงหาคม 2561 : 02, 09, 16

HK:00747 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

HK:00746 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTY GATE OUTLET A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

HK:00745 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง รายละเอียด..

มีนาคม - ตุลาคม 2561

HK:00730 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเวอร์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,999 บาท SS

ทัวร์ฮ่องกง วิคทอเรีย พอยท์ ชายหาดรีพัลส์เบย์ ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านหยก อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 // เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561 // เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561 // เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

HK:00646 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY+หมุนกังหัน แก้ชง ณ วัดแชกง เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน + หลอวู่ ซิตี้ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม - เดือนตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด38