JP:01488 ทัวร์ญี่ปุ่น MIX FLOWER IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1,200,000ดอก เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิ้งค์มอส โซอุนเคียว - อาซาฮิกาว่า-ซัปโปโร ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ่อน้ำสีฟ้า หอนาฬิกา ทำเนียบรัฐบาล ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ พิเศษ!! แช่ออนเซ็น+อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์ชาบู ขาปู รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 08, 15, 22, 29

มิถุนายน 2562 : 05, 12, 19, 26

KR:00655 ทัวร์เกาหลี DAEGU BUSAN

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ทีเวย์ แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท JN

ทัวร์เกาหลี ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์* – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER* - พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู มหาวิทยาลัยเคเมียง ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท เมืองพูซาน* เมืองท่าอันดับหนึ่ง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ ชมวิว Skywalk หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - แวะตลาดปลาชาลกาชิ อุทยานแห่งชาติแทจอนแด รายละเอียด..

เดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม 2562

JP:01481 ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ บ๊กกะโนะ ซาโตะ ฟูชิมิ อินาริ, สวนป่าไผ่, สะพานโทเกทสึเคียว วัดคินคะคุจิ, เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ, ริงกุ เอ้าท์เล็ท พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น รายละเอียด..

พฤษภาคม - กันยายน 2562

JP:01480 ทัวร์ญี่ปุ่น ONCE IN FUKUOKA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมหมู่บ้านยูฟูอิน ต้นแบบ OTOP เยือนบ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกแห่งเบปปุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เมษายน - กันยายน 2562

BA:00010 ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท ZG

ทัวร์บาหลี บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ หาดจิมบารัน ย็อกยาการ์ตา เทวลัยปรัมบานัน พระราชวังสุลต่าน ปราสาทสวนน้ำ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต ย็อกยาการ์ตา บาหลี วัดบราตัน วิหารทานาต์ลอต บาร๊องแดนซ์ หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก หมู่บ้านคินตามณี ชิมกาแฟขี้ชะมด วัดเทมภัคสิริงค์ตลาดปราบเซียน ร้านKrisana รายละเอียด..

31 มกราคม - 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 7 , 14 , 21 , 28

เดือนมีนาคม 2562 : 14 , 21 , 28

เดือนเมษายน 2562 : 4 , 11 , 12 , 18 , 25

BA:00009 ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บาหลี

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท ZG

ทัวร์บาหลี บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี ปุระเบซากิห์ วัดเลมพูยางค์ บาหลีสวิงค์ กาแฟจากขี้ชะมด วัดบราตัน วิหารทานาต์ลอต ระบำเกอจัก หาดคารามาส•ร้านกฤษณา รายละเอียด..

7 - 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

JP:01437 ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย และดอกวิสทีเรีย 1 ปีมีครั้งเดียว สวนดอกไม้ฮิตาชิ, พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ ภูเขาไฟฟูจิ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ เอมิ เอ้าท์เล็ต, อิออนมอลล์ ใช้รถทุกวัน ไม่มีอิสระ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

JP:01436 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG PINKMOSS

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับวิวภูเขาไฟฟูจิ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต, ดิวตี้ตี้ฟรี พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

EU:00765 ทัวร์ยุโรป NON STOP ENGLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านไนซ์บริด - ห้างฮาร์วีย์ นิโคล - ห้างแฮรอดส์ รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2562

EU:00762 ทัวร์ยุโรป TWINKLE FRANCE SWITZERLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #บินตรงสู่ซูริค #พิชิต 2 ยอดเขาสุดไฮไลท์ แมทเทอร์ฮอร์น – ทิตลิส #ชมน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป น้ำตกไรน์ รายละเอียด..

มกราคม - มิถุนายน 2562

EU:00761 ทัวร์ยุโรป ENGLAND SUPER SAVE

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: รอยัล บรูไน แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอังกฤษในราคาสุดว้าว พักลอนดอน 3 คืน เมืองลอนดอน เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 1 , 19

เดือนมีนาคม 2562 : 2 , 23

เดือนเมษายน 2562 : 5 , 6 , 12

เดือนมิถุนายน 2562 : 8

VN:00157 ทัวร์เวียดนาม WOW WOW!! HANOI – HALONG-SAPA FANSIPAN

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท VT

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ซาปา-ฮานอย - ฮาลอง 4วัน3คืน * ไฮไลท์!! ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก - ลิ้มรสอาหารทะเล - ชมนาขั้นบันได ขึ้นกระเช้าชมวิว ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT - น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้งถนน 36สาย (ช่วงสงกรานต์) รายละเอียด..

12 - 15 เมษายน 2562

EU:00760 ทัวร์ยุโรป TRIPLE SCANDINAVIA (สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป สัมผัสความสวยงามโรแมนติกของคาบสมุทรแห่งยุโรปเหนือ สัมผัสเรือสำราญสุดหรู DFDS พร้อมทาน บุฟเฟ่ต์ สแกนดินีเวียน บนเรือ เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เรือรบวาซา ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสวีเดน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2562

EU:00759 ทัวร์ยุโรป Eastern Europe Classic

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 7 วัน ** การบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนาและกลับที่เวียนนา** เข้าชม 3 ปราสาทดัง พระราชวังเชิร์นบรุน, ปราสาทครุมลอฟ และหมู่ปราสาทปราค ชมทัศนียภาพที่งดงามในบราติสลาวา เที่ยวบูดาเปสต์พร้อมล่องเรือแม่น้ำดานูบ พร้อมช้อปปิ้งMcArthurGlen Parndorf Outlet รายละเอียด..

18 - 24 พฤษภาคม 2562

19 - 25 มิถุนายน 2562

EU:00755 ทัวร์ยุโรป ABOVE SCANDINAVIA (สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #บินสายการบินQATAR AIRWAYS สายการบินระดับ 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ #สัมผัสเรือสำราญสุดหรู DFDS พร้อมทาน บุฟเฟ่ต์ สแกนดินีเวียน บนเรือ #เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เรือรบวาซา ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสวีเดน เดินทาง กันยายน – พฤษจิกายน 2562 ราคาเริ่มต้น 49,999 รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2562 : 13, 27

เดือนตุลาคม 2562 : 11 , 18

เดือนพฤศจิกายน 2562 : 15, 29

HK:00828 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้า กลับดึก พักฮ่องกง2 คืน สนุกสุดเหวี่ยงที่ดิสนีย์แลนดเต็มวัน นั่งกระเช้านองปิง360 องศา ไหว้พระขอพรพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ขึ้นสู่ยอดเขาVictoria Peak ชมจุดวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกังหัน แก้ชง ช้อปปิ้งสนั้น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2562

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

IN:00010 ทัวร์อินเดีย AMAZING KASHMIR

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: เจ็ทแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ZG

ทัวร์อินเดีย -แคชเมียร์-อัครา-เดลี เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" เทศกาลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย บินเช้า-กลับดึกราคาเริ่มต้น 26,999 #บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลับ #บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 กก. #พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือชิคารา (เรือพายโบราณ) #พิเศษ!! รวมค่านั่งกระเช้า "กุลมาร์ค กอนโดล่า" #พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย 1 มื้อ #แจกฟรี!! ของสัมนาคุณ ลิปบาล์ม รายละเอียด..

มีนาคม 2562 : 09, 14, 22, 29

เมษายน 2562 : 06, 11, 13, 26, 27

EU:00735 ทัวร์ยุโรป RELEX ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง กับ LECCIO THA MALL OUTLET ที่มีสินค้าแบรนด์เนม ให้เลือกซื้อมากมาย #ชมเมืองแห่งสายน้ำที่แสนโรแมนติก "เวนิส" #ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า และโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 21 /// กุมภาพันธ์ 2562 : 18, 25

มีนาคม 2562 : 04, 11 /// เมษายน 2562 : 01, 29

พฤษภาคม 2562 : 13, 20

มิถุนายน 2562 : 10, 24

EU:00734 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 53,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #ชมเส้นทางสายโรแมนติก Top of Europe "จุงฟราว" #ชมน้ำพุเจ็ทโด้ น้ำพุที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในโลก #เที่ยวเมืองเบิร์น ชมบ่อหมีน้ำตาล รายละเอียด..

มกราคม 2562 : 23 /// กุมภาพันธ์ 2562 : 13

มีนาคม 2562 : 13, 27

พฤษภาคม 2562 : 01, 15

มิถุนายน 2562 : 12

EU:00732 ทัวร์ยุโรป PRINCESS OF SWITZERLAND

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป #บินตรงการบิน สะสมไมล์ 50% #พิชิต 2 ยอดเขาสุดไฮไลท์ แมทเทอร์ฮอร์น – ทิตลิส #ชมน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป น้ำตกไรน์ รายละเอียด..

25 - 31 มกราคม 2562

13 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

14 - 20 มิถุนายน 2562

รวมทั้งหมด261