TW:00068 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,911 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า 1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5. อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก 6. ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี 7. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , รายละเอียด..

19 - 24 เมษายน 2561

13 - 18 พฤษภาคม 2561

03 - 08 มิถุนายน 2561

23 - 28 มิถุนายน 2561

HK:00728 ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,991 บาท SB

ทัวร์ฮ่องกง ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้..!!!! ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน , มาบุญครองเซินเจิ้น เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ พิเศษ!! เป่าฮื้อ+ไวด์แดง รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

TW:00067 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน อุทยานอาหลี่ซัน – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไชน่าแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินใจ อาหลี่ซัน CI อุทยานอาหลี่ซัน – ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไฮไลท์.... ชมอุทยานอาหลี่ซัน ป่าสนพันปีชื่อดังของไต้หวัน 1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet รายละเอียด..

14 - 18 มีนาคม 2561

13 - 17 เมษายน 2561

TW:00066 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 01, 17

มีนาคม 2561 : 03, 11, 27

เมษายน 2561 : 10, 26 /// พฤษภาคม 2561 : 10, 19, 27, 31

มิถุนายน 2561 : 11, 25

TW:00065 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,991 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์...สบายพาเพลิน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 4. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย รายละเอียด..

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ตลอดเดือนมีนาคม 2561

VN:00095 ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,991 บาท SB

ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ 1.ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ 2.ชมน้ำตกสวยตราง น้ำตกที่สวยของบนเกาะ 3.ชมเจดีย์ร้อยล้าน “ เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก” 4.ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาใต้ 5.ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา 6.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 7. FREE WIFI ON BUS รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 23, 31

เมษายน 2561 : 20, 27

พฤษภาคม 2561 : 04, 11, 18, 25

VN:00094 ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,991 บาท SB

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 1. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 2. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 3. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน 4. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 5. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 6. FREE WIFI ON BUS รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 02, 18, 23, 30

เมษายน 2561 : 06, 20, 27

พฤษภาคม 2561 : 04, 11, 18, 25

VN:00093 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,991 บาท SB

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย 2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 3. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ 4. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม 6. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 7. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 07, 09, 28

มีนาคม 2561 : 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30

เมษายน 2561 : 04, 06, 12, 18, 20, 25, 27, 29

พฤษภาคม 2561 : 04, 11, 18, 25

VN:00092 ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,991 บาท SB

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี 1. เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวนกลางเมือง 2. เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม 3. เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก 4. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” 5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน 6. สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยก รายละเอียด..

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ตลอดเดือนมีนาคม 2561

VN:00091 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา (Fansipan )

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,991 บาท SB

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา (Fansipan )1. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 2. เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ 3. เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก ยอดเขาฟานซีปัน 4. เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 5. ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา “ฟานซิปัน” 6. เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม 7. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย 8. FREE WIFI ON BUS รายละเอียด..

06 - 08 เมษายน 2561

VN:00090 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,991 บาท SB

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 1. เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดง ที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย 2. ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 3. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 4. ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา “ฟานซิปัน” 5. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen) 6. อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย 7.มีบริการ Free WiFi บนรถ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 23

มีนาคม 2561 : 02, 15, 16, 23, 30

เมษายน 2561 : 06, 13, 14, 15

JP:01195 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA SAKURA LOVER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,999 บาท SB

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวครบเมืองใหญ่ โตเกียว / โอซาก้า / นาโกย่า / สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ หรือ สวนอุเอโนะ [ตามสภาพอากาศ] สักการะวัดดัง อาซากุสะ วัดคิโยมิสุ วัดเงินกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน อิสระ 1 วันเต็ม ที่โอซาก้า ซื้อทัวร์เสริมเที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 : 21 , 22 , 23 , 28 , 29 , 30

เดือนเมษายน 2561 : 3 , 4 , 10 , 11 , 12 , 13

VN:00089 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,991 บาท SB

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 1. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 2. เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ 3. เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก ยอดเขาฟานซีปัน 4. เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 5. เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” 6. ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” 7. ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง 8. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 01, 08, 15, 22

มีนาคม 2561 : 01, 08, 15, 22

เมษายน 2561 : 05, 13, 14, 19, 26

พฤษภาคม 2561 : 04, 10, 17, 26

VN:00088 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,991 บาท SB

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 1. เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดง ที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย 2. ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 3. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน 4. พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน, ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง 5. Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน 6. ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน 7. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, พิเศษหม้อไฟปลาเเซลมอน รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 01, 08, 15, 22, 29

เมษายน 2561 : 05, 13, 14, 19, 26

KR:00528 ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LOVE SPRING

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท ZT

ทัวร์เกาหลี เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม พักซอรัคซาน 1 คืน / โซล 2 คืน เกาะนามิ สถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song ชมพระอาทิตย์ตกดิน วัดนักซานซา เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาริมทะเลที่มีทิวทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งประทับยืนเด่นเป็นสง่า หันหน้าสู่ทะเลตะวันออก เพื่อปกป้องชาวเกาหลี สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น) พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด ชม ดอกซากุระ ที่บานสะพร รายละเอียด..

ตลอดเดือนเมษายน 2561

KR:00527 ทัวร์เกาหลี EASY LANLA SPRING IN KOREA

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZT

ทัวร์เกาหลี เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม พิเศษ !!!!! พัก กรุงโซล 3 คืน หมู่บ้านที่ตกแต่ง และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็น หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย Hyundai Premium Outlet ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายร้านค้า Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก ลอตเต้ อควาเรียม เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชน รายละเอียด..

ตลอดเดือนเมษายน 2561

JP:01194 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG PINKMOSS

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น 1ปี มีให้ชมครั้งเดียวเท่านั้น ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียวสกายทรี ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ พอพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

IN:00006 ทัวร์อินเดีย PARADISE KASHMIR

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: สไปรท์ เจ็ท

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,991 บาท SB

ทัวร์อินเดีย ไฮไลท์ PARADISE KASHMIR • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & พาฮาลแกรม ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย รายละเอียด..

ตลอดเดือนมีนาคม 2561

เมษายน 2561 : 04, 05, 06

IN:00005 ทัวร์อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 38,900 บาท SB

ทัวร์อินเดีย อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล ไฮไลท์ทัวร์ • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 27

มีนาคม 2561 : 22

เมษายน 2561 : 03, 05, 12, 13, 21

พฤษภาคม 2561 : 01, 05

IN:00004 ทัวร์อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน สายการบิน: ไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,911 บาท SB

ทัวร์อินเดีย อินเดีย พุทธคยา สบาย...สบาย ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้าที่อินเดีย-เนปาล 2. ชมเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา 3. ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า 4. ลงเรือล่องชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู รายละเอียด..

01 - 08 มีนาคม 2561

17 - 24 มีนาคม 2561

รวมทั้งหมด602