IN:00003 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,551 บาท SB

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 09, 16, 23

มีนาคม 2561 : 09, 16, 23, 30

เมษายน 2561 : 06, 13

IN:00002 ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู

ประเทศ: อินเดีย ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,311 บาท SB

ทัวร์อินเดีย อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 09, 16, 23

มีนาคม 2561 : 02, 09, 16

JP:01193 ทัวร์ญี่ปุ่น EXCLUSIVE FLOWER IN TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนดอกไม้ ดอกวิสทีเรีย+ทุ่งพิงค์มอส ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ!! หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ภูเขาฟูจิชั้น5 มิสซุยเอ้าท์เล็ต สวนดอกไม้อาชิคากะ ช้อปปิ้งชินจูกุ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 4 , 7 , 8 , 9 , 10

RS:00027 ทัวร์รัสเซีย Once a life Aurora

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 52,888 บาท PE

ทัวร์รัสเซีย นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้าน ซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) จากนั้นนำท่านสู่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 12, 26

มีนาคม 2561 : 06 - 12

RS:00026 ทัวร์รัสเซีย Wonder of Russia

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 46,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – ชมการแสดงละครสัตว์ รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ –VEGUS MEGA STORE รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 27

มีนาคม 2561 : 3, 20

เมษายน 2561 : 10, 11, 12, 14, 21, 24

EU:00590 ทัวร์ยุโรป EUROPE FLOWER 9DAYS เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 73,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป EUROPE FLOWER 9DAYS เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิอย่างตระการตากับงานเทศกาลดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ เนเธอร์แลนด์ 2018 ชม Giethoorn หมู่บ้านแห่งสายน้ำ สโลว์ไลฟ์ที่เนเธอร์แลนด์ “ล่องเรือหลังคากระจกชมแม่น้ำอัมสเทล” ล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป ชมมหาวิหารแห่งเมือง โคโลญน์ มหาวิหารใหญ่ประจำเมือง มหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก มหาวิหารชื่อดังของ ลักเซมเบิร์ก ชมประติมากรรม อะโตเมี่ยมและชมเจ้าหนูยืนฉี รายละเอียด..

12 - 20 เมษายน 2561

JP:01192 ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความสวยงาม ทุ่งพิงค์มอส ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ล่องเรือทะเลสาบอชิ ฟูจิชั้น5 ศาลเจ้าคิบูเนะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

EU:00589 ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE SUMMER 10 วัน เยอรมัน-ออสเตรีย-เชค–สโลวัก–ฮังการี

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 81,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน : เบิชเชสการ์เด้นท์ ล่องทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป โบสถ์บาโธโลมิว เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทแห่งเทพนิยาย ปราสาทที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโลก มิวนิค เมืองเก่าแห่งแคว้นบาวาเรียที่สวยที่สุด ชมโบสถ์หัวหอม ศาลาว่าการ เมืองเก่า ช้อปปิ้ง ออสเตรีย : เวียนนา เสน่ห์ทางด้านศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติที่งดงาม พระราชวังเชิร์นบรุนน์สุดสวย ย้อนรอยเมืองมรดกโลก ณ ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก รายละเอียด..

28 เมษายน - 07 พฤษภาคม 2561

EU:00588 ทัวร์ยุโรป BEST OF EUROPE อิตาลี–สวิตฯ–เยอรมัน–ออสเตรีย–เชค

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 85,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป อิตาลี : มิลาน มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน มหาวิหารแบบโกธิคที่ใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ : ลูเซิร์น เมืองแห่งทะเลสาบและขุนเขาและโลกของนาฬิกา ช็อคโกแลต อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์แห่งเมืองลูเซิร์น ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขาสุดฮิต ด้วยความสูง 3,028 เมตร เยอรมัน : สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบสวยและเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ ณ ใจกลางอุทยาน ชมเมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน ณ เม รายละเอียด..

13 - 21 เมษายน 2561

EU:00587 ทัวร์ยุโรป Spring of East Europe สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เชคฯ-ออสเตรีย

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 85,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe พร้อมสนุกสนานกับ ลานหิมะ และ ถ้ำน้ำแข็ง ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป กรุงเบิร์น เมืองที่ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเมือง ลูเซิร์น Luzern อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเทพนิยายอันสุดโรแมนติก ชมหลังคาทองคำ ณ เมือง อินส์บรูคค์ และสวนมิราเบลล์ สถานที่ถ่านทำ The Sound of Music พระราชวังเชิร์นบรุนน์พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก เส้นทาง เมืองมรดกโลก UNESCO ฮอลสตัท รายละเอียด..

12 - 20 เมษายน 2561

EU:00586 ทัวร์ยุโรป Romantic Alsace - Bavaria

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 81,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป เจาะลึกเส้นทางสายโรแมนติค เที่ยวเมืองมรดกโลก ชมเมืองสวยแห่งแควน้อลัซาส เส้นทางประวตัิศาสตร์บาวาเรีย ชมเมืองสวยแห่งแคว้นอลัซาสที่ไม่ควรพลาด Strasbourg, Ribeauville, Riquewihr, Kaysersberg, Eguisheim, Colmar ชมเกาะพฤกษชาติ Mainau เกาะทใี่หญ่เป็นอนัดับท ี่3 ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมโบสถ์วสีเกอเชอ โบสถ์สไตล์รอคโคโค ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก สัมผสัเมอืงแห่งเส้นทางสายโรแมนติค Augsburg, Donauworth, Nordlingen, Rothenburg ชมเมือง Nuremberg ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห รายละเอียด..

28 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561

EU:00585 ทวัร์ยุโรป Romantic Alsace - Bavari

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 77,900 บาท TC

ทัวร์ยุโรป เจาะลึกทางสายโรแมนติค เที่ยวเมืองมรดกโลก ชมเมืองสวยแห่งแควน้อลัซาส เส้นทางประวตัิศาสตร์บาวาเรีย ชมเมืองสวยแห่งแคว้นอลัซาสที่ไม่ควรพลาด Strasbourg, Ribeauville, Riquewihr, Kaysersberg, Eguisheim, Colmar ชมเกาะพฤกษชาติ Mainau เกาะทใี่หญ่เป็นอนัดับท ี่3 ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมโบสถ์วสีเกอเชอ โบสถ์สไตล์รอคโคโค ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก สัมผสัเมอืงแห่งเส้นทางสายโรแมนติค Augsburg, Donauworth, Nordlingen, Rothenburg ชมเมือง Nuremberg ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งเท รายละเอียด..

12 - 20 เมษายน 2561

EU:00584 ทัวร์ยุโรป Enjoy Italy-Swiss

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด์ 7 วนั ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเยน็ แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่ต้องลางานยาว กเ็ที่ยวแบบสองประเทศได้ บินสู่มิลานกลบัที่นครซูริค เที่ยวมิลาน ชอ้ ปป้ิ งแกลเลอเรยี ชมทะเลสาบโคโม่ ชอ้ ปป้ิ ง Fox Town Outlet พกัอินเทอรล์าเกน้ เดินเลน่ และมีเวลาชอ้ ปป้ิ ง ชมความงามแห่งขนุเขา ข้ึนทิทลิสดว้ยกระเชา้ใหม่ลา่สดุ แวะกรงุเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอรแ์ลนด์ นอนลเูซิรน์เมืองตากอากาศชื่อดงั เดินทางแบบไม่เหนื่อย แถมชอ้ ปป้ิ งเต็มอิ่ม และชมน ้าตกไรนก์ อ่ นกลบั บา้ น รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 10 - 16

พฤษภาคม 2561 : 05 - 11, 19 - 25

มิถุนายน 2561 : 05 - 11, 19 - 25

EU:00583 ทัวร์ยุโรป Enjoy France

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ฝรงั่เศส 7 วนั ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเยน็ แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่มีวนัฟรีอิสระ เที่ยวแควน้บลวัร ์ชมเมืองตรู ์เก็บภาพสวยปราสาทชอมบอรด์ เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์แวะจิแวรน์ี่เขา้ชมบา้นและสวนโมเน่ต์ ทวัรเ์มืองแรงส ์ชมมหาวิหารแห่งแรงส ์มรดกโลก ลอ่งเรอืแม่น ้าแซน ชอ้ ปป้ิ งเต็มอิ่ม La Vallee Village & La Fayette รายละเอียด..

13 - 19 เมษายน 2561

16 - 22 มิถุนายน 2561

EU:00582 ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย โรมาเนีย (ROSE FESTIVAL 2018)

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ นำความเจริญเข้ามา “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย “ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ท รายละเอียด..

30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561

TK:00017 ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท WC

ทัวร์ตุรกี สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 28 // เดือนมีนาคม 2561 : 14 , 21 , 28

เดือนเมษายน 2561 : 18

เดือนพฤษภาคม 2561 : 2 , 23

เดือนมิถุนายน 2561 : 6

JP:01191 ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI – FLOWERS LEGO LAND

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 58,900 บาท vtg

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เพลิดเพลินไปกับธีมปาร์คแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศญี่ปุ่นกับ เลโก้แลนด์ และเดินเล่น ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองที่ ซาคาเอะ, สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุ มิเอะ ชมความงามของสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ และช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ท เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร, ชมความงามของสะพานชมจันทร์และ รายละเอียด..

09-14 เมษายน 2561

13-18 เมษายน 2561

RS:00025 ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท DD

ทัวร์รัสเซีย ดูไบ มอสโคว์ ถนนอารบัท สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ เมืองมูรมันสค์ ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า หมู่บ้านซามี่ Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า มูรมันสค์ พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ มอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆัง รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 12 , 26

เดือนมีนาคม 2561 : 11

RS:00024 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท DD

ทัวร์รัสเซีย ดูไบ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องเรือ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

RS:00023 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 37,900 บาท DD

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ถนนอารบัท ซากอส โนโวดิวิชี สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิทยลัยมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม Shopping Mall Alexander Garden มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 5 , 12 , 26

เดือนพฤษภาคม 2561 : 9 , 24

รวมทั้งหมด602