JP:01273 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN TOKYO ชุดใหญ่ไฟกระพริบ

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,888 บาท GS

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งลาเวนเดอร์ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี – นาริตะ รายละเอียด..

ตลอดเดือนมิถุนายน 2561

ตลอดเดือนกรกฏาคม 2561

ตลอดเดือนสิงหาคม 2561

JP:01272 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN HOKKAIDO มงกุฎดอกส้ม

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,900 บาท GS

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) – เมืองโทมาโกไม – ทะเลสาบชิโกะสึ - เมืองโนโบริเบ็ตสึ - หุบเขานรก จิโกกุดานิ - ภูเขาอูซุ - ทะเลสาปโทยะ - ฟาร์มหมี สีน้ำตาล พิเศษ !! นำท่านนั่งกระเช้าอูซุซาน สู่ยอดเขาอูซุ เพื่อชมวิวทะเลสาปโทยะ พิเศษ !! เต็มอิ่มกับเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงแรมที่พัก พิเศษ !! สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำแร่แบบฉบับญี่ปุ่น ออนเซ็น เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอาท์เล็ท - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนคนเดิน คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว เมืองซ รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 21 - 26

กรกฏาคม 2561 : 02, 09, 16, 23, 30

สิงหาคม 2561 : 14, 17, 20, 27

JP:01271 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN HOKKAIDO ทุ่งเจ็ดสี มณีเจ็ดแสง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท GS

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนคนเดินคลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ห้างอิออน เมืองซัปโปโร - เมืองฟูราโน - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ - เมืองฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - ย่านเก่า ทานุกิโคจิ พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ อาหารทะเลนานาชนิด !! รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 23 - 27

กรกฏาคม 2561 : 07, 14, 21, 28

สิงหาคม 2561 : 04, 11, 18, 25

JP:01270 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สุกี้แห้ง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

JP:01269 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

JP:01267 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

JP:01266 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เทศกาลชมดอกไม้ ณ ฮานาโนะมิโยโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ อาเมโยโกะและโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561 : 9 , 10 , 16 , 17 , 23 , 24 , 30 , 31

เดือนมิถุนายน 2561 : 6 , 7 , 13 , 14 , 20 , 21 , 27 , 28

JP:01264 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWERS Lavender Season

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 30,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด อาซาฮีคาว่า ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ อิออน มอลล์ บิเอ เมืองที่ได้ชื่อว่า Small town of the most beautiful hills ชมเนินทุ่งดอกไม้ที่ สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน้ำสีฟ้า ที่เมื่อยามสะท้อนแสงแดดเกิดเป็นความงามที่น่าหลงไหล ฟูราโน่ ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวนโทมิตะ โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 22, 27, 29

กรกฏาคม 2561 : 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

สิงหาคม 2561 : 1, 3, 8, 10

JP:01263 ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER BLOSSOM IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท IA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) – เมืองบิเอะ – หอชมวิวโฮกุเซ – เนินเขาซีเรบุ – เนินสี่ฤดู – บ่อน้ำสีฟ้า – SHIKISAI HILL – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – เมืองซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุย เอ้าท์เลท อิสระเต็มวัน (ตั๋วรถไฟ One day pass ฟรี) รายละเอียด..

26 – 30 กรกฎาคม 2561

9 – 13 สิงหาคม 2561

3 – 7 ตุลาคม 2561

22 – 26 พฤศจิกายน 2561

JP:01261 ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER BLOSSOM IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท IA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (ชิโตเสะ) เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า เมืองบิเอะ หอชมวิวโฮกุเซ เนินเขาซีเรบุ เนินสี่ฤดู SHIKISAI HILL เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ เมืองโอตารุ เมืองซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ มิตซุย เอ้าท์เลท อิสระเต็มวัน (ตั๋วรถไฟ One day pass ฟรี) พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์สุดพิเศษ “ปูนันดะ” ปูที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด รายละเอียด..

5 – 10 พฤษภาคม 2561

28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561

JP:01260 ทัวร์ญี่ปุ่น MOMENT OF LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท MJ

ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเมง – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 25 – 29, 26 – 30

สิงหาคม 2561 : 09 - 13

JP:01259 ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN FUKUOKA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท MJ

ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ – หมู่บ้านยูฟุอิน ภูเขาไฟอะโสะ (จุดถ่ายภาพ) – ล่องเรือชมปลาโลมา – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่นางาซากิ สวนสันติภาพ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน รายละเอียด..

11 - 15 สิงหาคม 2561

RS:00607 ทัวร์รัสเซีย GRAND RUSSIA (Moscow-St.peterburge)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Bronze horseman เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET มอสโคว์ –พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ห้างกุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – IZMAILOSKY MARKET รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

KR:00561 ทัวร์เกาหลี ปูซาน Beautiful Hanok village

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: โคเรียนแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,555 บาท SB

ทัวร์เกาหลี บินหรูกับสายการบินประจำชาติเกาหลีใต้ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จำกัดรอบ รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

RS:00604 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA WHITE NIGHT B (St.petersburge - Moscow)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ SAPSAN EXPRESS TRAIN มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 5 , 7 , 14 , 21 , 28

เดือนกรกฎาคม 2561 : 5 , 12 , 19

เดือนสิงหาคม 2561 : 9 , 23

เดือนกันยายน 2561 : 4 , 11 , 18 , 25

RS:00603 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA WHITE NIGHT A (Moscow-St.petersburge)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 2 , 12 , 16

เดือนกันยายน 2561 : 5 , 9 , 16 , 19 , 22 , 23

KR:00560 ทัวร์เกาหลี The Best Time Autumn in Seoul

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,999 บาท SB

ทัวร์เกาหลี ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ ถนนเลียบกำแพงหิน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในเกาหลี สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !! ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum สุดคุ้ม...พักในเมืองโซล 3 คืน สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล พิเศษ!!....ให้ท่านสวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

KR:00559 ทัวร์เกาหลี Funny Springs Shock Price

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: โคเรียนแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท SB

ทัวร์เกาหลี สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน !!!! ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นวัยใสสไตล์เกาหลี ราคาไม่แพง ณ ย่านอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ น้ำพุที่เต้นรำไปประสานไปกับเสียงเพลงที่ไพเราะสะพานพันโพ ให้ท่านได้ สวมชุดฮันบกชุดประจำชาติเกาหลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก๋ๆ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 2561

KR:00558 ทัวร์เกาหลี The Best Time in Seoul

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท SB

ทัวร์เกาหลี พิเศษ!!....สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !! ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum สุดคุ้ม...พักในเมืองโซล 3 คืน เต็มอิ่ม..สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล รายละเอียด..

25-29 พฤษภาคม 2561

26-30 กรกฎาคม 2561 (วันหยุดอาสาหบูชา)

09-13 สิงหาคม 2561

10-14 สิงหาคม 2561 (ช่วงวันหยุดวันแม่แห่งชาติ)

KR:00555 ทัวร์เกาหลี HOT SPRING IN KOREA

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: โคเรียนแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,555 บาท SB

ทัวร์เกาหลี เที่ยวที่แห่งใหม่ไม่ซ้ำใคร..ถ่ายภาพเท่ ๆ เหมือนหลุดย้อนไปสมัยสงครามโลก ซอนชาอินแลนด์ พิเศษ..ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำถาพยนต์และละครต่างๆของเกาหลี อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดง ช้อปปิ้งสินค้าวัยรุ่นแฟชั่นสไตล์เกาหลี ณ ย่านอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ชมความงดงามของ หมู่บ้านเกาหลีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike น้ำพุเต้นรำสะพานบัน รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด412