NZ:00008 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 113,500 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต่ - ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ รายละเอียด..

08 – 16 เมษายน (สงกรานต์) 2561

NZ:00007 ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 11 วัน 9 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 139,500 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี เรนโบว์ สปริงซ์ เวลลิงตัน ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต้ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซีย รายละเอียด..

07 – 17 เมษายน 2561

HK:00719 ทัวร์ฮ่องกง HAPPY TOGETHER HONGKONG

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,900 บาท ST

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง สักการะพระใหญ่ลันเตา + กระเช้า NONGPING 360 องศา อิสระช็อปปิ้งซิตี้เกสเอ้าส์เล็ต A Symphony of Lights ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ เต็มวัน (รวมค่าเครื่องเล่นเรียบร้อยแล้ว) อ่าวรีพลัสเบย์ วิคทอเรียพีค (ขาไปนั่งรถไฟพีคแทรม ขาลงนั่งรถโค้ช) วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง ย่านซิมซาจุ๋ย ถนนนาธาน รายละเอียด..

13 – 15 เมษายน 2561

VN:00080 ทัวร์เวียดนาม FLORA FRESH DALAT NHATRANG

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,888 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม กรุงเทพฯ – เมืองญาจาง - วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง นั่งกระเช้ามข้ามทะเล - วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 12, 19, 25

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 09

มีนาคม 2561 : 09, 16, 30

เมษายน 2561 : 06, 13, 20, 27

VN:00079 ทัวร์เวียดนาม Flower Boom in Dalat

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,888 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม นํ้าตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่ DALAT FLOWER GRADENS รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 09

มีนาคม 2561 : 09, 16, 30

เมษายน 2561 : 06, 13, 20, 27

VN:00078 ทัวร์เวียดนาม Memories Danang

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,888 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่นํ้าหอม เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 03 /// มีนาคม 2561 : 03, 10, 17, 24

เมษายน 2561 : 05, 12, 15

พฤษภาคม 2561 : 12, 19 /// มิถุนายน 2561 : 15

กรกฏาคม 2561 : 13 /// สิงหาคม 2561 : 03

VN:00077 ทัวร์เวียดนาม Romantic Banana Hills

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,888 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่นํ้าหอม เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานัง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 24 /// มีนาคม 2561 : 08, 15

เมษายน 2561 : 12, 26 /// พฤษภาคม 2561 : 03

มิถุนายน 2561 : 07 /// กรกฏาคม 2561 : 19

สิงหาคม 2561 : 09, 30

VN:00076 ทัวร์เวียดนาม Nice North Sapa

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - นํ้าตกสีเงิน – LOVE MARKET หุบเขาปากมังกร - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 09

มีนาคม 2561 : 02, 09, 16, 23

BA:00008 ทัวร์บาหลี Aloha Bali

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,888 บาท ZG

ทัวร์บาหลี ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) – ตลาดปราบเซียน - ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ วิหารอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - อนุสาวรีย์มหาภารตะ รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 12, 20

กุมภาพันธ์ 2561 : 03, 24

มีนาคม 2561 : 09, 16, 22

BA:00007 ทัวร์บาหลี Paradise in Bali

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,888 บาท ZG

ทัวร์บาหลี สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน - วิหารทานาล็อท รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม 2561

BA:00006 ทัวร์บาหลี Charming Bali

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท SP

ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี-ทานาล้อต- วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ ทานอาหาร ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี ชมวัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE ชมและช็อปย่านอุบุด ชุมชนแห่งศิลปะ ชมวิหารทานาล้อ รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

กุมภาพันธ์ 2561 : 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24

มีนาคม 2561 : 1, 2, 9, 10, 16, 17, 23, 24

BA:00005 ทัวร์บาหลี Blessing - Burobudur-Bali

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท SP

ทัวร์บาหลี สักการะมหาศาสนสถาน “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” บาหลี – คินตามณี – บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (SL) โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ** รวมตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว ** บินตรงด้วยสายการบิน THAI LION AIR เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ ONE DAY TOUR ที่ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วังสุลต่าน – พระราชวัง วอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์ “ ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคิน รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 10, 24

กุมภาพันธ์ 2561 : 07, 21

มีนาคม 2561 : 01, 07, 14, 21

JP:01172 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER 3 FLOWER ลั้นล้า

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,911 บาท SB

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดฟิน!!กับดอกไม้ 3 ชนิด พิ้งค์มอส, วิสทีเรีย, เนโมฟิล่า หรือ ทิวลิป สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

JP:01171 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SUPER SAKURA ลั้นล้า

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,991 บาท SB

ทัวร์ญี่ปุ่น สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ / แม่น้ำเมกุโระ [ตามสภาพอากาศ] สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน พักฟูจิ1คืน พักโตเกียว 2 คืน รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

JP:01170 ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo – Fuji Maxx

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,991 บาท SB

ทัวร์ญี่ปุ่น พักฟูจิ 1 คืน และ โตเกียว 2 คืน ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ญี่ปุ่น สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ (กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 1ม.ค.-14มี.ค.61) ชมความงามของยอด ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) (กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 15-31 มี.ค.61) ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ขนาดเท่าของจริง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี ชิมสตอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ราเมน ช้อปปิ้งหนักๆ เต็มๆ ที่ Aeon Mall, ชิบุย่า และ ชินจูกุ รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

KR:00519 ทัวร์เกาหลี The Best Time in Seoul

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,999 บาท SB

ทัวร์เกาหลี พิเศษ!!....สวมชุดฮันบกถ่ายรูปเกร๋ๆ สไตล์เกาหลี ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ !! ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum สุดคุ้ม...พักในเมืองโซล 3 คืน เต็มอิ่ม..สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

KR:00518 ทัวร์เกาหลี Romantic Lighting Festival

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,999 บาท SB

ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ไร้กังวล ด้วยน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลไม่จำกัดจำนวนชิ้น ชม The Garden of Morning Calm สวนสวยประดับด้วยต้นไม้นานาชนิด อิสระเล่นสกีท้าลมหนาว....เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดงแหล่งช็อบปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาหลี รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

KR:00517 ทัวร์เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,511 บาท SB

ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike ชมความงามฤดูใบไม้ผลิ ชมความงดงามดอกซากุระบาน ณ ถนนยออิโด ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ เกาะนามิ ช้อปปิ้งสุดมันส์...ตลาดเมียงดง, ย่านวัยรุ่นชื่อดัง..ถนนฮงอิก รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

KR:00516 ทัวร์เกาหลี ปูซาน โซล เทศกาลดอกซากุระ

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท SB

ทัวร์เกาหลี ชมเทศกาลดอกซากุระบาน ดอกซากุระที่ดังที่สุดและสวยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ “Jinhae Gunhangje Festival” บุฟเฟต์อินเตอร์ ระดับ Hi class ด้วยอาหารหลากหลายเมนู พร้อมชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกแม่น้ำฮัน หมู่บ้านชอนจูฮันอก มีบ้านเรือนอาคารเก่าแก่ของเกาหลีหรือเรียกที่เรียกกันว่า “ฮันอก”ซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปี เต็มอิ่ม..สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ รายละเอียด..

05-09 เมษายน 2561

CH:00070 ทัวร์จีน ซีอาน

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,899 บาท ss

ทัวร์จีน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-โชว์ราชวงศ์ถัง กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ ซีอาน-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-เจดีย์ห่าน ป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-ร้านหยก-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม รายละเอียด..

5 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

19 - 22 มีนาคม 2561

รวมทั้งหมด602