JP:01230 ทัวร์ญี่ปุ่น FROLA BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,900 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าคิบูเนะ นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

HK:00748 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet -A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

HK:00747 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

HK:00746 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTY GATE OUTLET A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

VN:00099 ทัวร์เวียดนาม โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนาม สัมผัสเมืองสุดโรแมนติก แห่งเวียดนามใต้ เยี่ยมชมหมู่บ้านดินเหนียว แห่งดาลัด ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 8 , 13 , 22 , 27

เดือนกรกฎาคม 2561 : 6 , 11 , 20 , 25 , 27

เดือนสิงหาคม 2561 : 1 , 8 , 10 , 17 , 22 , 24

เดือนกันยายน 2561 : 5 , 14 , 19 , 28

TW:00077 ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้าน Cosmetic อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00076 ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2561

CH:00125 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน AMAZING BEIJING TIANJIN

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,888 บาท ZG

ทัวร์จีน เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน วัดเจ้าแม่ทับทิม ถนนอิตาลี รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

HK:00745 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง รายละเอียด..

มีนาคม - ตุลาคม 2561

CH:00124 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย Breath of Zhangjiajie

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,777 บาท ZG

ทัวร์จีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

CH:00121 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร The Charming of Zhangjiajie

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,777 บาท ZG

ทัวร์จีน เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน ถนนคนเดินซีปู้เจีย ภาพวาดหินทราย แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง ร้านผ้าไหม ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ รายละเอียด..

พฤษภาคม - กันยายน 2561

JP:01227 ทัวร์ญี่ปุ่น ALL STAR LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ลาเวนเดอร์- (ในกรณีที่ลาเวนเดอร์ปิด ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แทน) - ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2561

KR:00533 ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER ENJOY & FUNNY IN KOREA

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท ST

ทัวร์เกาหลี (พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) **เที่ยวสบายๆ ไม่ชะโงกทัวร์*** จุดเด่นโปรแกรมของเรา 1. พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน 2. สนุกสนานเต็มที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน.. 3. ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ จากไร่ 4. ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก ) + ทำข้าวห่อสาหร่าย 4. บุฟเฟต์หมูย่างสไตล์เกาหลีต้นตำรับ 6. คล้องกุญแจ คู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม // เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม // เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

JP:01225 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูราโน่ ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ นั่งรถรางชมสวนคิชิไซโนะโอกะ โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง โอตารุ คลอง โอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ซัปโปโร ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ซัปโปโร ตลาดเช้าโจไก ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนสาธารณะโอโดริ ช้อปปิ้ง JR TOWER ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต รายละเอียด..

4 – 8 กรกฎาคม 2561

11 – 15 กรกฎาคม 2561

18 – 22 กรกฎาคม 2561

26 - 30 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา*

JP:01224 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER MOTHER DAY

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ บิเอะ สวนชิคิไซโนะโอกะ สระน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ซัปโปโร ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ซัปโปโร ตลาดเช้าโจไก ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนสาธารณะโอโดริ ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต รายละเอียด..

9 – 13 สิงหาคม **วันแม่แห่งชาติ**

JP:01221 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO HAKODATE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) ฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) ทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) ฟาร์มหมี สีน้ำตาล ออนเซน โทยะ คลองโอตารุ ถนนซาไคมาจิ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต ซัปโปโร มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ใบไม้เปลี่ยนสี) ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ รายละเอียด..

3 – 7 ตุลาคม 2561

10 – 14 ตุลาคม 2561

19 – 23 ตุลาคม 2561

EU:00601 ทัวร์ยุโรป สวิส พาโนารามา

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 115,000 บาท DS

ทัวร์ยุโรป ซูริค - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2561

EU:00600 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWISS

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 120,000 บาท DS

ทัวร์ยุโรป ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

EU:00599 ทัวร์ยุโรป Bavaria Tiro

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 90,500 บาท DS

ทัวร์ยุโรป แฟรงค์เฟิร์ต - ไฮเดลเบิร์ก - ทะเลสาบทิทิเซ่ - อุทยานป่าดำ ทะเลสาบทิทิเซ่ - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น ฟุสเซ่น - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ - อินสบรูค วัตเท่น - คริสตัลเวิร์ด - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง เซนต์วูลฟ์กัง - หมู่บ้านฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก - สวนมิราเบล - บาดไรเค่นฮาล บาดไรเค่นฮาล - ปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - มิวนิค เที่ยวชมเมืองมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

CH:00120 ทัวร์จีน THE BEST OF KUNMING

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,777 บาท ZG

ทัวร์จีน ต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) อุทยานน้ำหยก ฉู่ฉง ฉู่ฉง คุนหมิง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม คุนหมิง รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 14, 21, 22

เมษายน 2561 : 11, 12, 13, 27 /// พฤษภาคม 2561 : 25

มิถุนายน 2561 : 13 /// กรกฏาคม 2561 : 25

สิงหาคม 2561 : 10 /// กันยายน 2561 : 19

รวมทั้งหมด412