EU:00618 ทัวร์ยุโรป LOVELY ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,999 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้ โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน รายละเอียด..

พฤษภาคม - ธันวาคม 2561

EU:00617 ทัวร์ยุโรป FOCUS ITALY

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,888 บาท ZG

ทัวร์ยุโรป โรม (อิตาลี) - โคลอสเซียม - วาติกัน – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน THE MALL OUTLET – ฟลอเรนซ์ - มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – สะพานเวคคิโอ ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เวนิส- สะพานถอนหายใจ – จตุรัสซานมาร์โค - มิลาน – แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 09, 23

ตุลาคม 2561 : 07, 21

พฤศจิกายน 2561 : 05, 19

ธันวาคม 2561 : 03, 10, 31

JP:01248 ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: พีทแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท ZT

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความงดงามเกาะสวรรค์แห่งประเทศญี่ปุ่น นั่งเรือท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ำตื้นและปลาทะเล หน้าผามันซาโมะ ผาหินสูงชันกว่า 30 เมตร จูราอุมิอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อเมริกัน วิลเลจ แหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร โอกินาว่าเวิลด์ แหล่งแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวหมู่เกาะริวกิวเข้าชม อิสระช้อปปิ้งจุใจ ย่านโคคุไซ เมนู!!!พิเศษ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมชิมปลาทูน่าโดยเชฟมาแล่ให้กินสดๆ รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

CH:00127 ทัวร์จีน T-SUD CHENGDU WORLD HERRITAGE

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,888 บาท ZG

ทัวร์จีน เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ ง้อไบ๊ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 01, 24

มิถุนายน 2561 : 21

กรกฏาคม 2561 : 26

สิงหาคม 2561 : 08

TW:00080 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,987 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

พฤษภาคม - กันยายน 2561

RS:00601 ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,900 บาท VT

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวา ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รายละเอียด..

26 - 31 กรกฏาคม 2651

28 กรกฏาคม - 02 สิงหาคม 2561

13 - 18 ตุลาคม 2561

UK:00004 ทัวร์

ประเทศ: อเมริกา ระยะเวลา: 11 วัน 8 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 99,900 บาท WC

ทัวร์"ล่องอลาสก้า" Emerald Princess Cruise Deluxe Tour / Emerald Princess Cruise ตระกูลเรือสำราญที่ดีที่สุดในการล่องอลาสก้า ซึ่งมีระวางขับน้ำถึง 113,561 ตัน สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง 3,084 คน มูลค่าในการใช้ก่อสร้างกว่า 450 ล้านเหรียญสหรัฐมีห้องพักสำหรับให้บริการถึง 1,000 ห้อง เรือลำนี้ได้เข้าชม “กลาเซีย เบย์ ” GLACIER BAY ที่สวยที่สุดของอลาสก้า(ไม่เข้าทุกลำ) เดินทางโดยสายการบินอีวา แอร์ไลน์ EVA AIRLINES ที่ใช้เวลาสั้นที่สุดไม่เสียเวลาต่อเครื่องหลายครั้ง พักบนเรือสำราญสุดหรู 7 คืน , ซีแอ รายละเอียด..

19 - 29 พฤษภาคม 2561 /// 16 - 26 มิถุนายน 2561

28 กรกฏาคม - 07 สิงหาคม 2561

11 - 21 สิงหาคม 2561

15 - 25 กันยายน 2561

CH:00126 ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,900 บาท SW

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ต้าหลี่ - ทะเลสาบเอ๋อไห่ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง - เมืองโบราณลี่เจียง รายละเอียด..

26 - 30 พฤษภาคม 2561

26 - 30 กรกฏาคม 2561

9 - 13 สิงหาคม 2561

VN:00105 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท SW

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เมืองดาลัด ดินแดนเจ้าของสมญานาม “ปารีสแห่งอินโดจีน” อากาศเย็นตลอดทั้งปี โอบล้อมด้วยหุบเขาสูงแวดล้อมไปด้วยไร่กาแฟ สวนดอกไม้เมืองหนาว และป่าสน เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล เมืองที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลทราย ทั้งทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว รายละเอียด..

เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2561

VN:00104 ทัวร์เวียดนาม HANOI-HALONG-SAPA-FANSIPAN

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท SW

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย–ล่องเรือฮาลอง –ฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ -การค้า 36 สาย ฮานอย– ซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน– หมู่บ้านกั้ตกั้ต – ตลาดแห่งความรัก รายละเอียด..

เดือนมีนาคม - เดือนตุลาคม 2561

VN:00103 ทัวร์เวียดนาม HANOI-SAPA-FANSIPAN

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท SW

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ -ลาวกาย – ซาปา ซาปา– นั่งกระเช้าเขาฟานซิปัน-หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต– ตลาดซาปา รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2561

JP:01242 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO CLUBMED

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท SW

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือสุดฮอกไกโด เปิดประสบการณ์ที่พักแห่งใหม่ พร้อมห้องพักสุดหรูที่ CLUB MED TOMAMU และขึ้นกระเช้าดูทะเลหมอกที่ Unkai Terrace ชีวิตดี๊ดีที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ผสมดอกไม้หลากสีสัน ณ โทมิตะฟาร์ม เยี่ยมชมบ่อน้ำสีฟ้า สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมือง พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 20

กรกฏาคม 2561 : 6, 27

สิงหาคม 2561 : 9, 10

กันยายน 2561 : 5, 26

JP:01240 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า โอตารุ

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท SW

ทัวร์ญี่ปุ่น>เที่ยวสวนสัตว์ อาซาฮิยาม่า > ลิ้มรสราเมนต้นตำรับหมู่บ้านราเมน > ช้อปปิ้งแบรนด์เนมมือสองราคาสบายๆ > เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆคาเฟ่คิตตี้ > สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ > ช้อปปิ้งจุใจ MITSUIOUTLET,TANUKIKOJI > โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) (บริการอาหารร้อน ไป- กลับ) > พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 9, 13

สิงหาคม 2561 : 9, 10

กันยายน 2561 : 5, 26

ตุลาคม 2561 : 3, 11, 19, 20, 21

EU:00605 ทัวร์ยุโรป NICE SCAN

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,300 บาท VT

ทัวร์ยุโรป เที่ยว 3 ประเทศ สแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือเดนมาร์ก-นอร์เวย์-สวีเดน 7 วัน โดยสายการบินไทย (TG) บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ดินแดนยุโรปเหนือ สัมผัสบรรยากาศที่งดงาม สูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ กับแถบสแกนดิเนเวีย ชม 3 ประเทศดังแถบนี้ ดังนี้.. โคเปนเฮเก้น เมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยงามในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ตัวเมืองประกอบด้วย เกาะ 40 เกาะ เกาะใหญ่ที่สุดชื่อมัลโมยา เกาะเ รายละเอียด..

26 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2561

27 กรกฏาคม - 02 สิงหาคม 2561

12 - 18 ตุลาคม 2561

22 - 28 ตุลาคม 2561

EU:00604 ทัวร์ยุโรป Mono Swiss

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 67,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์ พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ซูริค-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-เซอร์แมท-มองเทรอซ์ อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ลูเซิร์น บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG) รายละเอียด..

26 กรกฏาคม - 01 สิงหาคม 2561

08 - 14 ตุลาคม 2561

22 - 28 ตุลาคม 2561

EU:00603 ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 68,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-แรงส์-กอลมาร์- อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม โดยสายการบินไทย (TG) รายละเอียด..

22 - 30 ตุลาคม 2561

HK:00751 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ช้อปปิ้ง

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,999 บาท GS

ทัวร์ฮ่องกง เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท พิเศษ !! ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต รายละเอียด..

พฤษภาคม 2561 : 02, 20, 27

มิถุนายน 2561 : 01, 11, 15, 22

กรกฏาคม 2561 : 08, 20, 25

กันยายน 2561 : 07, 14, 28 // ตุลาคม 2561 : 12

VN:00102 ทัวร์เวียดนาม ROMANCE VIETNAM ดาลัท - มุยเน่

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท PV

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด – มุยเน่ 3 วัน 2 คืน สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ พักหรูระดับ 5 ดาว !! ณ เมืองดาลัด รายละเอียด..

เมษายน - ตุลาคม 2561

HK:00747 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

HK:00746 ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,900 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน CiTY GATE OUTLET A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

มีนาคม // เมษายน 2561

พฤษภาคม // มิถุนายน 2561

กรกฎาคม // สิงหาคม 2561

กันยายน // ตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด455