CH:00057 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท

ทัวร์จีน แกะสลักนํ้าแข็งที่เมืองหิมะบนเขานางฟ้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง ฉงชิ่ง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 : 5, 15, 17, 24, 29, 30

มกราคม 2561 : 19 - 21

มีนาคม 2561 : 1, 30

VN:00067 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดนามแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,500 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 4 วัน 3 คืน ดื่มดํ่ากับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้าหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 : 16, 28, 31

มกราคม 2561 : 13, 19

กุมภาพันธ์ 2561 : 2 - 5

มีนาคม 2561 : 9, 24

VN:00066 ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3 คืน เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นนํ้า ที่สะพานมังกร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill ลิ้มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกรฮ่องเต้ รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 - มิถุนายน 2561

VN:00065 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้าหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2561

VN:00064 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,555 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้าหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2560 : 17, 24 // ธันวาคม 2560 : 1, 8

มกราคม 2561 : 1, 5, 12, 19, 26

กุมภาพันธ์ 2561 : 2, 9, 16

มีนาคม 2561 : 2, 9, 16

VN:00063 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,500 บาท PV

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน ดื่มดํ่ากับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

มีนาคม - ตุลาคม 2561

VN:00062 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท PV

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์ คาราวะสุสานลุงโฮ ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้าหนึ่งเดียวในโลก พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

VN:00061 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,500 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World 3 วัน 2 คืน นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2560 : 17, 24 // ธันวาคม 2560 : 1, 8

มกราคม 2561 : 1, 5, 12, 19, 26

กุมภาพันธ์ 2561 : 2, 9, 16

มีนาคม 2561 : 2, 9, 16

VN:00060 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ซาปา

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน ดื่มดํ่ากับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม ชมโชว์หุ่นกระบอกนํ้าหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560 - ตลอดเดือนมีนาคม 2561

EU:00499 ทัวร์ยุโรป EUROPE KEUKENHOF

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,900 บาท

ทัวร์ยุโรป แฟรงค์เฟิร์ต – โคโลจญน์ – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ - ลิสซ์ – เข้าชมสวนเคอเคนออฟ ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร – จัตุรัสดามสแคว์ กรุงบรัสเซลส์ - อะโตเมี่ยม - จัตุรัสกรองด์ปลาซ – แมเนเกนพิส มหานครปารีส – ย่านมองมาร์ต – เข้าชมมหาวิหารซาเคร-เกอร์ – ล่องเรือชมแม่นํ้าแซนน์ - City Tour Duty Free - ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 22 - 29

เมษายน 2561 : 09 - 16, 18-25, 23-30, 25เม.ย.-02พ.ค. 2561

พฤษภาคม 2561 : 01-08, 08-15, 11-18

UK:00002 ทัวร์อเมริกาตะวันออก

ประเทศ: อเมริกา ระยะเวลา: 10 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 73,900 บาท

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย / วอชิงตัน ดีซี / ทำเนียบขาว / สถาบันสมิธโซเนียน / แอตแลนติก ซิตี้ / แฮรีสเบิร์ก โรงงานช๊อคโกแลต HERSHEY’S / คอร์นนิ่ง / นํ้าตกไนแองการ่า / ล่องเรือชมนํ้าตก เมืองสแครนตัน/ นิวยอร์คเบอร์แฮมตั้น นิวยอร์ค สะพานบรูคลิน / ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท / วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เลท รายละเอียด..

19-28 มกราคม 2561 // 16-25 กุมภาพันธ์ 2561

09 - 18 มีนาคม 2561 // 23 มีนาคม - 01 เมษายน 2561

27 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561

04 - 13 พฤษภาคม 2561

UK:00001 ทัวร์อเมริกาตะวันออก

ประเทศ: อเมริกา ระยะเวลา: 10 วัน 6 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 69,900 บาท WC

ทัวร์อเมริกาตะวันออก ฟิลาเดลเฟีย – ล่องเรือชมเทพีเสรีภาพ - นิวยอร์ค – วู้ดเบอร์รี่ เอาท์เลท เมืองบิงแฮมตั้น - นํ้าตกไนแองการ่า – อิสระชมเมือง - นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมนํ้าตกฯ CAVE OF THE WINDS - FASHION OUTLET – คอร์นนิ่ง แฮรีสเบิร์ก – โรงงานช๊อคโกแลต HERSHEY’S - วอชิงตัน ดีซี สถาบันสมิธโซเนียน – แอตแลนติก ซิตี้ รายละเอียด..

19-28 มกราคม 2561

16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561

09 - 18 มีนาคม 2561

23 เม.ย.-02 พ.ค. // 27 เม.ย.-06 พ.ค. 2561

AF:00001 ทัวร์แอฟริกา SAFARI CAPETOWN

ประเทศ: แอฟริกา ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท

ทัวร์แอฟริกา ขอนำท่านร่วมเดินทาง เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก พร้อมนำท่านท่องดินแดนแห่งซาฟารี ตามล่าหา Big 5 กับเกมไดร์ฟ (Game Drive) เดินเล่นชมเมือง ย่าน วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ พิเศษ!! นั่งกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา ขึ้นสู่ Table Mountain จุดชมวิวที่สูงสุด และห้ามพลาดไฮไลท์ !! ล่องเรือชมแมวน้า, นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อันเลื่องชื่อ รายละเอียด..

27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 /// 26 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561

10-15 มีนาคม 2561

07-12 / 14-19 / 23-28 เมษายน 2561

05-10 / 26-31 พฤษภาคม 2561

VN:00055 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท PV

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สายเก่า ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

MY:00176 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,800 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560 - ตลอดเดือนมีนาคม 2561

MY:00175 ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ DELUXE MYANMAR BY THAI LION AIR (ไปเช้า-กลับดึก) พิเศษ !!!! ติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน+หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560 - ตลอดเดือนมีนาคม 2561

EU:00497 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 85,900 บาท

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – เบิร์ชเทสกาเท่น – ซอลล์เบิร์ก ฮัลสตัทท์ - เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - บูดาเปสต์ – ชมเมือง – ล่องเรือแม่นํ้าดานูบ บราติสลาวา – ปร้าก - ปราสาทปร้าก – ชมเมืองเก่า - เชสกี้คลุมล๊อฟ – พัสเซา รายละเอียด..

09 - 18 เมษายน 2561

27 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561

08 - 17 มิถุนายน 2561

MY:00173 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560 - ตลอดเดือนมีนาคม 2561

เมษายน 2561 : 06, 07

MY:00172 ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ พิเศษ !!!! เมนูติมซํ่า + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL แจกฟรีทุกที่นั่ง หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560 - ตลอดเดือนมีนาคม 2561

เมษายน 2561 : 06, 07

RS:00013 ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 74,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ - นั่งรถกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ล่าหาแสงเหนือ - เมืองหิมะ – ขี่รถ Snow Mobile – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – ล่องเรือแม่นํ้ามอสควา จัตุรัสแดง – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมละครสัตว์ เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

05 - 11 ธันวาคม 2561

22 - 28 มกราคม 2561

18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561

18 - 24 มีนาคม 2561

รวมทั้งหมด602