CH:00125 ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน AMAZING BEIJING TIANJIN

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,888 บาท ZG

ทัวร์จีน เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน วัดเจ้าแม่ทับทิม ถนนอิตาลี รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

HK:00745 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ฮ่องกงแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง รายละเอียด..

มีนาคม - ตุลาคม 2561

CH:00124 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย Breath of Zhangjiajie

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,777 บาท ZG

ทัวร์จีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

CH:00123 ทัวร์จีน TEESUD TIBET LHASA

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: ซื่อชวนแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,777 บาท ZG

ทัวร์จีน พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม) ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ รายละเอียด..

13 - 18 พฤษภาคม 2561

10 - 15 มิถุนายน 2561

CH:00122 ทัวร์จีน T-SUD HIGHLIGHT BEIJING

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,777 บาท ZG

ทัวร์จีน ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 27, 28

พฤษภาคม 2561 : 03, 11, 17, 25

มิถุนายน 2561 : 07, 21

CH:00121 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาอวตาร The Charming of Zhangjiajie

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,777 บาท ZG

ทัวร์จีน เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน ถนนคนเดินซีปู้เจีย ภาพวาดหินทราย แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง ร้านผ้าไหม ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ รายละเอียด..

พฤษภาคม - กันยายน 2561

JP:01228 ทัวร์ญี่ปุ่น ALL STAR SAKURA FULL BLOOM TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ-วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิ โนะฮัคไค - อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 05, 07, 08, 09

JP:01227 ทัวร์ญี่ปุ่น ALL STAR LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ - เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ลาเวนเดอร์- (ในกรณีที่ลาเวนเดอร์ปิด ขอสงวนสิทธิ์นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แทน) - ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2561

HK:00744 ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สัมผัสเมืองจำลอง Splendid Of China

ประเทศ: ฮ่องกง ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: คาเธ่ย์แปซิฟิค

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น หลอหวู่ Splendid Of China หมู่บ้านวัฒนธรรม ชมโชว์การแสดง ตลาดตงเหมิน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค ชายหาดรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย รายละเอียด..

12-15 เมษายน 2561

KR:00534 ทัวร์เกาหลี Crazy Last Ski

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท JN

ทัวร์เกาหลี สวนกรีนเฮาส์สตรอเบอร์รี่ – บัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เล่นสกีที่รีสอร์ทดังของเกาหลี – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower – เครื่องสำอางเกาหลี - เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) แต่งชุดฮันบก – ศูนย์โสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Museum พิพิธภัณฑ์รัก Love Museum – ดิวตี้ฟรี – เมียงดอง – พระราชวังถ๊อกซูคุง – เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทา – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – ย่านมหาลัยฮงแด รายละเอียด..

ตลอดเดือนมีนาคม 2561

KR:00533 ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER ENJOY & FUNNY IN KOREA

ประเทศ: เกาหลี ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: จินแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท ST

ทัวร์เกาหลี (พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) **เที่ยวสบายๆ ไม่ชะโงกทัวร์*** จุดเด่นโปรแกรมของเรา 1. พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน 2. สนุกสนานเต็มที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน.. 3. ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ จากไร่ 4. ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก ) + ทำข้าวห่อสาหร่าย 4. บุฟเฟต์หมูย่างสไตล์เกาหลีต้นตำรับ 6. คล้องกุญแจ คู่รัก ณ หอคอย N’Seoul Tower รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม // เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม // เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

EU:00602 ทัวร์ยุโรป เบสท์ ออฟ เบเนลักซ์ แอนด์ ไรน์แลนด์

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 79,900 บาท WC

ทัวร์ยุโรป แฟรงค์เฟิร์ต คอคเคม ปราสาทไรชสบวร์ก เทรียร์(มรดกโลก) ชมเมือง เทรียร์ ลักเซมเบิร์ก มอนเชาว์ โคโลญจน์ กีธูร์น อัมสเตอร์ดัม มอนนิกเคนแดม โวลันดัม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ ล่องเรือชมคลองอัมสเตอร์ดัม อัมสเตอร์ดัม ซานน์สคัน แอนท์เวิร์ป ชมเมือง บรูจจ์ (มรดกโลก) ตูร์แนร์(มรดกโลก) ดินองท์ บรัสส์เซล เลอเวน(มรดกโลก) อะดอมเมียม จัตุรัสแกรนด์เพลส) ช้อปปิ้ง รายละเอียด..

06-15 เมษายน 2561

25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561

JP:01226 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PINKMOSS

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ อาซะฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง ทะคิโนะอุเอะ ทุ่งดอกพิ้งค์มอส คามิยุเบ็ทสึ ทุ่งดอกทิวลิป โซอุนเคียว โซอุนเคียว บิเอะ สระน้ำสีฟ้า สวนชิคิไซ โนะ โอกะ ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ ซัปโปโร สวนโอโดริ หอนาฬิกา (จุดถ่ายรูป) ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ซัปโปโร โรงงานช็อกโกแล็ต คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เลต รายละเอียด..

25 – 29 พฤษภาคม 2561 **วันวิสาขบูชา**

JP:01225 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูราโน่ ทุ่งดอกไม้ฟาร์มโทมิตะ นั่งรถรางชมสวนคิชิไซโนะโอกะ โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง โอตารุ คลอง โอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ซัปโปโร ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ซัปโปโร ตลาดเช้าโจไก ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนสาธารณะโอโดริ ช้อปปิ้ง JR TOWER ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต รายละเอียด..

4 – 8 กรกฎาคม 2561

11 – 15 กรกฎาคม 2561

18 – 22 กรกฎาคม 2561

26 - 30 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา*

JP:01224 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER MOTHER DAY

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ ฟูราโน่ ฟาร์มโทมิตะ บิเอะ สวนชิคิไซโนะโอกะ สระน้ำสีฟ้า โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ซัปโปโร ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ ซัปโปโร ตลาดเช้าโจไก ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณ สวนสาธารณะโอโดริ ช้อปปิ้ง เรร่า เอ้าท์เลต รายละเอียด..

9 – 13 สิงหาคม **วันแม่แห่งชาติ**

JP:01223 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว บิเอะ สระน้ำสีฟ้า สวนชิคิไซ โนะ โอกะ ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ ซัปโปโร สวนโอโดริ หอนาฬิกา (จุดถ่ายรูป) ซึซึกิโนะ ซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลต โอตารุ คลองโอตารุ นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลต รายละเอียด..

13 – 17 มิถุนายน 2561

27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

JP:01222 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN SOUNKYO HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ อาซาฮิกาว่า หมู่บ้านราเม็ง อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว โซอุนเคียว สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ซัปโปโร มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) หอนาฬิกาโบราณ สวนสาธารณะโอโดริ ช้อปปิ้ง ซึซึกิ โนะ ซัปโปโร ซัปโปโร โรงงานช็อกโกแล็ต โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ถนนซาไกมาจิ ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต รายละเอียด..

19 – 23 กันยายน 2561

26 – 30 กันยายน 2561

JP:01221 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HOKKAIDO HAKODATE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ บ่อโคลนจิโกคุดานิ (ใบไม้เปลี่ยนสี) ฮาโกดาเตะ อาคารโกดังอิฐแดง ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Night View) ฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(ใบไม้เปลี่ยนสี) ทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) ฟาร์มหมี สีน้ำตาล ออนเซน โทยะ คลองโอตารุ ถนนซาไคมาจิ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต ซัปโปโร มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ใบไม้เปลี่ยนสี) ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ รายละเอียด..

3 – 7 ตุลาคม 2561

10 – 14 ตุลาคม 2561

19 – 23 ตุลาคม 2561

EU:00601 ทัวร์ยุโรป สวิส พาโนารามา

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 115,000 บาท DS

ทัวร์ยุโรป ซูริค - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2561

JP:01220 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SONGKRAN

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 58,900 บาท T

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เบบปุ บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) อาบทรายร้อน เบบปุ หมู่บ้านยุฟุอิน ช้อปปิ้งโทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ฟุคุโอกะ ฟุคุโอกะ คิตะคิวชู สะพานคัมมอน ท่าเรือโมจิโกะ ปราสาทโคคุระ ฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ ช้อปปิ้งเทนจิน รายละเอียด..

10 – 14 เมษายน 2561 (สงกรานต์)

รวมทั้งหมด602