BA:00008 ทัวร์บาหลี Aloha Bali

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,888 บาท ZG

ทัวร์บาหลี ชมระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) – ตลาดปราบเซียน - ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ วิหารอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - อนุสาวรีย์มหาภารตะ รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 12, 20

กุมภาพันธ์ 2561 : 03, 24

มีนาคม 2561 : 09, 16, 22

BA:00007 ทัวร์บาหลี Paradise in Bali

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,888 บาท ZG

ทัวร์บาหลี สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ชมระบำบารอง แดนซ์ - วิหารเทมภัคศิริงค์ วัดเม็งวี (ทามานอายุน) - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตาน - วิหารทานาล็อท รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม 2561

BA:00006 ทัวร์บาหลี Charming Bali

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท SP

ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี-ทานาล้อต- วัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL) พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ย่าน KUTA *** ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย *** อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ ทานอาหาร ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี ชมวัดนํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE ชมและช็อปย่านอุบุด ชุมชนแห่งศิลปะ ชมวิหารทานาล้อ รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

กุมภาพันธ์ 2561 : 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24

มีนาคม 2561 : 1, 2, 9, 10, 16, 17, 23, 24

BA:00005 ทัวร์บาหลี Blessing - Burobudur-Bali

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท SP

ทัวร์บาหลี สักการะมหาศาสนสถาน “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” บาหลี – คินตามณี – บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (SL) โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ** รวมตั๋วเครื่องบินภายในแล้ว ** บินตรงด้วยสายการบิน THAI LION AIR เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ ONE DAY TOUR ที่ยอร์คยาการ์ต้า - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วังสุลต่าน – พระราชวัง วอเตอร์พาเลซ – วัดพรามนันต์ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์ “ ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคิน รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 10, 24

กุมภาพันธ์ 2561 : 07, 21

มีนาคม 2561 : 01, 07, 14, 21

BA:00004 ทัวร์บาหลี

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,999 บาท

ทัวร์บาหลี ปูราเบซากีห์ – หมู่บ้านคินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ –โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์ -ตลาดปราบเซียน วิหารตานาห์ลอต – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้า) – วัดเม็งวี รายละเอียด..

ธันวาคม 2560 : 8, 30

มกราคม 2561 : 11 – 14, 25 – 28

กุมภาพันธ์ 2561 : 8 – 11, 22 – 25

มีนาคม 2561 : 1 - 4, 8 - 11

BA:00003 ทัวร์บาหลี

ประเทศ: อินโดนีเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท

ทัวร์บาหลี ชมวัดบราตัน (Pura ulun danu bratan) ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบบราตัน ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารทานาต์ลอต (Pura tanah lot) ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี วัดเทมภัคสิริงค์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดน้ำพุศักสิทธิ์ ช๊อปปิ้งต่อราคาที่ ตลาดปราบเซียน ทานบุฟเฟต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม ชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี ชม วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่าน พิเศษ!! รับประทานอาหารเ รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2560 : 18-20 /// ธันวาคม 2560 : 2, 9, 23, 30

มกราคม 2561 : 13, 27

กุมภาพันธ์ 2561 : 3, 10

มีนาคม 2561 : 10 - 12

รวมทั้งหมด6