JP:01508 ทัวร์ญี่ปุ่น โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ เลสโก บุปผามาลี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ เลสโก บุปผามาลีชมความงานสวนดอกไม้ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ชมความน่ารักแสนรู้ของหมีสีน้ำตาล สวนหมีโชวะชินซัง ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ บ่อน้ำสีฟ้า บินหรูการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50% พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ รายละเอียด..

สิงหาคม 2562 : 01, 07, 16, 21

JP:01507 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตกียว นาริตะ (เลสโก พาวเวอร์ พิงค์มอส)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกพิงค์มอสกับวิวภูเขาไฟฟูจิ อิสระฟรีเดย์เต็มๆ 1 วัน นมัสการศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน ศาลเจ้าโคมิตาเคะ บนเครื่องมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2562 : 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28

JP:01506 ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตกียว นาริตะ (เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 18,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน ชิมไข่ดำต่อาอยุที่หุบเขาโอวาคุดานิ ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี บนเครื่องมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2562

JP:01505 ทัวร์ญีปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ (เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับ...ทุ่งดอกไม้หลากสี ชมความงามของบ่อน้ำสีฟ้า ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ ช็อปปิ้งจุใจ ห้างจัสโก้อิออน/ดิวตี้ฟรี/มิตซุย เอ้าท์เล็ต/ย่านทานุกิโคจิ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูชูไว,ปูขน,ปูทาราบะ รายละเอียด..

กรกฏาคม 2562 : 03, 10, 17, 31

สิงหาคม 2562 : 07, 14, 21, 28

กันยายน 2562 : 04, 11, 18, 25

JP:01504 ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA FESTIVAL IN FUKUOKA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นมัสการศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองฟุกุโอกะ สัมผัสบ่อน้ำแร่ที่ดีที่สุด ณ เมือง เบปปุ ชมบ่อทะเลเดือดที่ ยูมิ จิโกกุ หมู่บ้านยูฟูอิน, อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย, ช้อปปิ้งโทชู พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

19 - 23 เมษายน 2562

20 - 24 เมษายน 2562

24 - 28 เมษายน 2562

25 - 29 เมษายน 2562

JP:01503 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาเนดะ – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สวนดอกไม้ อาชิคางะ – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า คามาคุระ – วัดใหญ่ไดบุทสึ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท รายละเอียด..

16 – 21 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)

22 – 27 พฤษภาคม 2562

05 – 10 มิถุนายน 2562

19 – 24 มิถุนายน 2562

JP:01502 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE PINKMOSS TOUR

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – โทยาม่า โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท รายละเอียด..

17 – 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)

JP:01501 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร รายละเอียด..

14 – 18 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบูชา)

24 – 28 กรกฎาคม 2562

JP:01500 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท รายละเอียด..

15 - 19 พฤษภาคม 2562

JP:01499 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU WISTERIA BLOOMING

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ – ภูเขาอินาซะ นางาซากิ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ คิตะคิวชู – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ – ท่าเรือโมจิ – ฟุกุโอกะ – ช้อปปิ้ง เทนจิน & คาแนล รายละเอียด..

8 - 12 พฤษภาคม 2562

JP:01498 ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO SURPRISE SONGKRAN

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า นาริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” รายละเอียด..

11 – 15 เมษายน 2562

13 – 17 เมษายน 2562

JP:01497 ทัวร์ญี่ปุ่น KANTO SURPRISE SONGKRAN

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า นาริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” รายละเอียด..

14 – 18 เมษายน 2562

15 – 19 เมษายน 2562

JP:01496 ทัวร์ญี่ปุ่น SKI COOLING IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 27,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสบรรยากาศหนาวสุดฟิน สนุกสุดมันส์กับลานกิจกรรมหิมะ อิสระช็อปปิ้งเต็มวัน 1 วัน ชมพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่น ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า รับประทานอาหารกลางวัน ทีหมู่บ้านราเมน หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด พิเศษ!! อิ่มไม่อั้น...บุฟเฟ่ต์ชาบู + ขาปู เดินทาง มี.ค - เม.ย 62 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท รายละเอียด..

มีนาคม 2562 : 29, 31

เมษายน 2562 : 01, 06

JP:01495 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ESSENCE PINKMOSS

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ – โตเกียว – นาริตะ บินเครื่องใหม่ ลำใหญ่ มีจอทีวีทุกที่นั่ง นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ วัดอาซากุสะ ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับ วิวภูเขาไฟฟูจิ อิสระฟรีเดย์เต็มๆ 1 วัน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น เดินทาง พฤกษภาคม 62 ราคาเริ่มต้นเพียง 21,999 บาท รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562

JP:01494 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 50,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น พิเศษเหนือใคร..นั่งรถไฟโรแมนติกชมซากุระ เข้าถึงมรดกโลกชมวิหารไม้วัดโทไดจิ ชมอุโมงค์ซากุระถนนสายนักปราชญ์ ไม่พลาดชมประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO นั่งรถไฟโรแมนติก ชมปราสาทโอซาก้า ชมไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น รายละเอียด..

22-27 มีนาคม 2562

28 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

3-8 เมษายน 2562 (วันจักรี) 2562

JP:01493 ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น พีคสุดๆก็ตรงที่ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะใจกลางกรุงโตเกียว เที่ยวลัดเลาะริมเขาด้วยรถไฟสายโรแมนติก ชมอุโมงค์ซากุระถนนสายนักปราชญ์ ไม่พลาดชมประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO นั่งรถไฟโรแมนติก ชมปราสาทโอซาก้า ชมไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น รายละเอียด..

27 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

29 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

3-8 / 4-9 / 5-10 เมษายน 2562 (วันจักรี)

10-15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)

JP:01492 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO - AOMORI

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 69,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยว 2 เกาะ ไปให้สุดค่ะ..แล้วหยุดที่..HOKKAIDO -AOMORI wOW!WoW!นั่งรถไฟชินคันเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเลข้ามเกาะ นั่งเรือชมวิวช่องแคบสึรุกะ..wow wow.. ที่อยู่ระหว่างเกาะฮอกไกโดกับเกาะฮอนชู..wow wow สวยๆๆน่าไปมากๆๆ รายละเอียด..

12 - 18 เมษายน 2562

JP:01491 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร รายละเอียด..

14 – 18 กรกฎาคม 2562

24 – 28 กรกฎาคม 2562

JP:01490 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FLOWER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท รายละเอียด..

15 – 19 พฤษภาคม 2562

JP:01488 ทัวร์ญี่ปุ่น MIX FLOWER IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1,200,000ดอก เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิ้งค์มอส โซอุนเคียว - อาซาฮิกาว่า-ซัปโปโร ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ่อน้ำสีฟ้า หอนาฬิกา ทำเนียบรัฐบาล ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ พิเศษ!! แช่ออนเซ็น+อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์ชาบู ขาปู รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 08, 15, 22, 29

มิถุนายน 2562 : 05, 12, 19, 26

รวมทั้งหมด114