JP:01399 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER LOVE IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาไฟอุสุซาน สัมผัสความสนุกสนาน ที่ลานสกี สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก เลียบคลองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2562 : 7 , 12 , 13 , 19 , 20

JP:01398 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SKI ILLUMINATION

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ – มิเอะ หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

16 - 21 มกราคม 2562

23 - 28 มกราคม 2562

JP:01397 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SKI ILLUMINATION

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

6 - 11 กุมภาพันธ์ 2562

15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562

JP:01396 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER-KANTO-SKI-STRAWBERRY

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที หุบเขา โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า FUJI TEN SKI RESORT โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** ไม่มีรถบัสบริการ // รวมค่ารถไฟ*** โตเกียว ไร่สตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 : 17 - 21

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 15 - 19

28 กุมภาพันธ์ 2562 - 4 มีนาคม 2562

เดือนมีนาคม 2562 : 7 - 11 , 15 - 19

JP:01395 ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU SKI PROGRAM

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น คันไซ นารา วัดโทไดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - FUJI TEN SKI RESORT – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุซ่า โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ฮาเนดะ รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 : 24 - 29

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 8 - 13 , 22 - 27

เดือนมีนาคม 2562 : 1 - 6 , 15 - 20

JP:01394 ทัวร์ญี่ปุ่น SAPPORO & OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น โจซังเค – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – “เทศกาลหิมะซัปโปโร” โจซังเค – โคคุไซ สกี รีสอร์ท – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ ถนนซาไกมาจิ – “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน(เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ต รายละเอียด..

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2019

JP:01393 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVAL SNOW SKI

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่– หมู่บ้านราเม็ง– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า น้ำตกกิงกะ &ริวเซย์ – โซอุนเคียว – “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว” โซอุนเคียว – ไบบาอิสโนวแลนด์ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – หอนาฬิกา – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย รายละเอียด..

09 – 13 มกราคม 2019

29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2019

28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2019

JP:01392 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER ILLUMINATION

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ – อาซาฮิกาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์ถ้ำน้ำแข็ง คามิกาว่า – มอมเบ็ทสึ มอมเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลน้ำแข็งโอค็อตสค์ – โซอุนเคียว น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – “เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว” โซอุนเคียว –ลานสกี ชิคิไซ โนะ โอกะ รีสอร์ท ซัปโปโร ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” รายละเอียด..

9 - 13 มกราคม 2562

29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562

28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562

JP:01391 ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Snow Ski New Year

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 68,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น โจซังเค – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปปิ้ง ถนนโกคุราคุ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน โทยะ – รุสุซึ สกีรีสอร์ท(เล่นสกี) – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร จุดชมวิวโอคุรายาม่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – เอกิมาเอะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตลาดเช้าโจไก – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ต รายละเอียด..

30 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562

JP:01390 ทัวร์ญี่ปุ่น EASY FLOWER FANTASY

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,900 บาท ZT

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้ ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ สะพานชินเคียว สะพานโค้งเก่าแก่ สักการะพระใหญ่คามาคุระ โกดังอิฐแดงโยโกฮาม่า ช้อปปิ้งโกเทมบะ ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ พิเศษน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กก. บริการอาหารร้อนแบบบนเครื่อง ที่นั่งกว้างสบาย SCOOT BIZ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ กรุ๊ปไซส์เล็กเพียง 15 ท่าน รายละเอียด..

ธันวาคม 2561 : 3, 7, 14, 21, 30

มกราคม 2562 : 11, 17, 25

JP:01389 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING COOLING FRESH

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยลานสกี ณ ฟูจิเท็น ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน ชิมไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น แจกน้ำฟรี วันละ 1 ขวด รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 29

ธันวาคม 2561 : 12, 13, 14, 15, 19, 24, 27, 28, 29, 30

JP:01388 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

JP:01387 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (AUTUMN)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,888 บาท TT

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

JP:01386 ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW OSAKA TAKAYAMA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสอากาศหนาวพร้อมหิมะขาวโพลน ฟรี!!!สวมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นชมสวน เที่ยวจัดเต็ม ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคาคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ ปราสาทโอซาก้า ลานกิจกรรมหิมะ ช้อปปิ้งที่ชินไชบาชิ พิเศษ!! เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ ญี่ปุ่น รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

JP:01385 ทัวร์ญี่ปุ่น FROZEN OSAKA TAKAYAMA NARA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสอากาศหนาวพร้อมหิมะขาวโพลน ฟรี!!!สวมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นชมสวน ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน ศาลเจ้าเฮอัน วัดคินคาคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ พิเศษ!! เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบู ปิ้งย่างยากินิคุ รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

JP:01384 ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPINESS NEW YEAR IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ทำเนียบรัฐบาล ศาลเจ้าฮอกไกโด สวนหมีโชวะซินซัง - หุบเขานรกจิโกกุดานิ เพลิดเพลินกับกิจกรรมสโนว์โมบิล พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

30 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

JP:01383 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG HAPPY NEW YEAR

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ รายละเอียด..

27 - 31 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

30 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562

JP:01382 ทัวร์ญี่ปุ่น THE BEST OF NAGOYA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความน่ารัก ของลิงแช่ออนเซ็น ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟ NABANANO SATO สัมผัสหิมะฟินๆที่ ฮากุบะสกี หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ รายละเอียด..

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

JP:01381 ทัวร์ญี่ปุ่น SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสบรรยากาศหนาวสุดฟินกับลานสกี คลองโอตารุ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อุทยานโมอาย ทำเนียบรัฐบาล ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าท์เล็ต พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด รายละเอียด..

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

JP:01380 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KAWAZU SAKURA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระแรก ณ คาวาสึ ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมัน สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น โอวาคุดานิ, โอชิโนะ ฮัคไก, เมืองเก่าคาวาโกเอะ, วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562 : 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09

รวมทั้งหมด73