JP:01379 ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Ski illumination Nagoya

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า - หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผู้ว่า - ซันมาชิ ซูจิ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – กุโจ – กุโจฮาจิมัง – ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ กิฟุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นากาชิม่า รีสอร์ท – ช้อปปิ้ง มิตซุย แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท – นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – สถานีนาโกย่า – ช้อปปิ้งเอออล์ พลาซ่า – สนามบินเซนแทร์ รายละเอียด..

19 – 24 ธันวาคม 2561

JP:01377 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG WINTER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท ฟูจิเท็น เทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน เล่นสกีสนุกสุดเหวี่ยง อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน **แจกน้ำฟรี วันละ 1 ขวด** พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ออนเซ็นต้นตำรับ รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

JP:01376 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING SNOW

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น กระเช้าคาจิคาจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ลานสกีฟูจิเท็น วัดอาซากุสะ ชินจูกุ วัดนาริตะซัน โอไดบะ ช้อปปิ้งโกเทมบะ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมีนาคม 2562

JP:01375 ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เจแปนแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงามธรรมชาติ ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เพลิดเพลินกับความน่ารัก ของลิงแช่ออนเซ็น เคารพสักการะสถาปัตยกรรม ที่ วัดเซ็นโกจิ เล่นสกีสนุกสุดเหวี่ยง พิเศษ !! ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION รายละเอียด..

เดือนมกราคม 2562 : 9 , 16 , 23 , 30

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 6 , 13 , 19 , 27

เดือนมีนาคม 2562 : 6 , 12

JP:01373 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO NOV. คาวากุจิโกะ-ฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-โอชิโนะ ฮัคไค-เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ-โอวาคุดานิ(ไข่ดำ)-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ชมไฟฤดูหนาว German Village ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ-ย่านชินจูกุ-วัดอาซากุสะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) รายละเอียด..

23 - 28 พฤศจิกายน 2561

28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2561

JP:01372 ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO DEC. โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น โอชิโนะ ฮัคไค-นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น สกี รีสอร์ท(ลานสกี)-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)-ตลาดปลาซึกิจิ ชมไฟฤดูหนาว German Village-วัดอาซากุสะ-ย่านชินจูกุ-ห้างไดเวอร์ซิตี้(หุ่นกันดั้ม) รายละเอียด..

19 - 24 ธันวาคม 2561

JP:01370 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI DISNEYLAND ภาค II

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,999 บาท pb

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู) ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชงชาแบบญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-ชิมไข่ดำ-หุบเขาโอวาคุดานิ มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่ง จากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

JP:01368 ทัวร์ญี่ปุ่น MULTI COLOR IN OSAKA TAKAYAMA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต –โอซาก้า เพลิดเพลินใบไม้หลากสี ใส่ชุดกิโมโนเดินชมสวน ช้อปปิ้งย่านดังชินไซบาชิ พิเศษ!!อิ่มไม่อั้น...บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 3 , 4 , 14 , 17 , 18 , 23

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 6 , 8

JP:01367 ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Ski Iiiumination Chrismas

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อดีตจวนผู้ว่า ซันมาชิ ซูจิ ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – กุโจ – กุโจฮาจิมัง – ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ กิฟุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นากาชิม่า รีสอร์ท – ช้อปปิ้ง มิตซุย แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท – นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – สถานีนาโกย่า – ช้อปปิ้งเอออล์ พลาซ่า – สนามบินเซนแทร์ รายละเอียด..

21 - 26 ธันวาคม 2561

JP:01366 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นั่งกระเช้าขึ้น ภูเขาคุโรดาเกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้งจุใจกับวันอิสระ ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวิน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

JP:01363 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER SKI

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – นิเซโกะ นิเซโกะ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง JR STATION – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” – ซัปโปโร ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร รายละเอียด..

07 – 11 ธันวาคม 2561

JP:01362 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER SKI

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 66,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ – จุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ (กระเช้าไฟฟ้า) ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคาคุ (กระเช้าไฟฟ้า) – ถนนช้อปปิ้งโมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง โทยะ – รุสุซึ สกีรีสอร์ท (เล่นสกี) – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เล็ท ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” รายละเอียด..

30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2562

JP:01358 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพวิวทุ่งหญ้า เซ็นโกคุฮาระ ช็อปปิ้งจุใจกับวันอิสระ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

JP:01357 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING ปิ๊งรัก ณ ทุ่งไม้แดง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความงานภูเขาไฟฟูจิแบบใกล้ชิด ทุ่งดอกโคชิอะ บานสะพรั่ง ณ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ขอพร วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุ อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ รายละเอียด..

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 4 , 5 , 6 , 10 , 17 , 18 , 19 , 24 , 25 , 26 , 27 , 31

JP:00001 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN TOHOKU PROGRAM

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 46,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาเนดะ – อุชิคุ ไดบุทสึ – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคง่อน – น้ำตกริวซู – คินูกาว่าออนเซน คินูกาว่า – หมู่บ้านโบราณ โออุชิจูคุ – ปราสาทซึรุงะ – คฤหาสน์ซามูไร บูเคยาชิกิ ไอสุ – ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ – ช้อปปิ้ง นาสุ เอาท์เล็ท – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – วัดอะซากุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ รายละเอียด..

10 - 15 ตุลาคม 2561

18 - 23 ตุลาคม 2561

24 - 29 ตุลาคม 2561

JP:01356 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU NEW YEAR

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,900 บาท MJ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เบปปุ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 6วัน4คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน-สวนสันติภาพ-นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ-ขาปูยักษ์ไม่อั้น สวนซุยเซนจิ-อะโสะฟาร์มแลนด์-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ-หมู่บ้านยูฟูอิน-จิโคกุเมงูริ-ออนเซ็น รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562

JP:01355 ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU KINGDOM OF LIGHT

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท MJ

ทัวร์ญี่ปุ่น ** ชม “เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์” ตกแต่งด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง ** ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP ** เต็มอิ่มกับความน่ารักของเพนกวินกว่า 9 สายพันธุ์ทั่วโลกที่ “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน นางาซากิ” ** ช้อปปิ้งย่านดังที่ คาเนลซิตี้ และ โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ** สัมผัสบรรยากาศและชิมอาหารท้องถิ่นที่ ซุ้มอาหารสไตล์YATAI ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 02, 07, 09, 14, 16

ธันวาคม 2561 : 05, 07, 12, 14, 19

JP:01351 ทัวร์ญี่ปุ่น First Snow In Hokkaido พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท ST

ทัวร์ญี่ปุ่น โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – โรงงานช็อกโกแลต – พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ (หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) – มิตซุย เอ้าท์เล็ท ซัปโปโร – เนินแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – เจอาร์ทาว - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ รายละเอียด..

23 – 28 พฤศจิกายน 2561

JP:01349 ทัวร์ญี่ปุ่น EASY TOKYO ช้อป ชิม แชะ

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 26,900 บาท ZT

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ/โกเทมบะ พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น,เมนูขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23

JP:01348 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท GL

ทัวร์ญี่ปุ่น หุบเขานรก – ภูเขาไฟโชวะ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ – ถนนคนเดินซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลต – มิตซุยเอ้าท์เล็ต รูปปั้นโมอาย – พระพุทธรูปองค์ใหญ่ – สโตนเฮนจ์ ศาลาว่าการหลังเก่า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ อาบน้ำแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ พักโรงแรมระดับมาตรฐาน มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) รายละเอียด..

26 - 30 ตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด73