JP:01491 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม โทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร รายละเอียด..

14 – 18 กรกฎาคม 2562

24 – 28 กรกฎาคม 2562

JP:01488 ทัวร์ญี่ปุ่น MIX FLOWER IN HOKKAIDO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1,200,000ดอก เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิ้งค์มอส โซอุนเคียว - อาซาฮิกาว่า-ซัปโปโร ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ่อน้ำสีฟ้า หอนาฬิกา ทำเนียบรัฐบาล ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ พิเศษ!! แช่ออนเซ็น+อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์ชาบู ขาปู รายละเอียด..

พฤษภาคม 2562 : 08, 15, 22, 29

มิถุนายน 2562 : 05, 12, 19, 26

JP:01481 ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ บ๊กกะโนะ ซาโตะ ฟูชิมิ อินาริ, สวนป่าไผ่, สะพานโทเกทสึเคียว วัดคินคะคุจิ, เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ, ริงกุ เอ้าท์เล็ท พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น รายละเอียด..

พฤษภาคม - กันยายน 2562

JP:01480 ทัวร์ญี่ปุ่น ONCE IN FUKUOKA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมหมู่บ้านยูฟูอิน ต้นแบบ OTOP เยือนบ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกแห่งเบปปุ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เมษายน - กันยายน 2562

JP:01437 ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย และดอกวิสทีเรีย 1 ปีมีครั้งเดียว สวนดอกไม้ฮิตาชิ, พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ ภูเขาไฟฟูจิ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ เอมิ เอ้าท์เล็ต, อิออนมอลล์ ใช้รถทุกวัน ไม่มีอิสระ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์, แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

JP:01436 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG PINKMOSS

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกพิงค์มอส กับวิวภูเขาไฟฟูจิ อิสระฟรีเดย์ 1 วัน วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต, ดิวตี้ตี้ฟรี พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น รายละเอียด..

27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

เดือนพฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

รวมทั้งหมด46