JP:01347 ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SHIRAKAWAGO KANAZAWA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เจแปนแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,900 บาท ZT

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมู่บ้านฮงาชิ ชายะ สวนเคนโระคุเอ็น พิพิธภัณฑ์ศิลปะศตวรรษที่ 21 ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ พิเศษน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 46 กก. บริการอาหารร้อนแบบ FULL SERVICE รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 08, 12, 22

ตุลาคม 2561 : 09, 13, 21, 24

JP:01346 ทัวร์ญี่ปุ่น EASY AUTUMN LEAVES IN NAGOYA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เจแปนแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,900 บาท ZT

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเค เทศกาลดูไฟ Nabana no sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ พิเศษน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 46 กก. บริการอาหารร้อนแบบ FULL SERVICE รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 06, 16, 19, 22, 26, 29

JP:01343 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO FUJI AUTUMN NO.2 นิกโก้-คาวากูจิโกะ-ฮาโกเน่-ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน ** ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ” ** นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” ** ตระการตากับ อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** ให้ท รายละเอียด..

พฤศจิกายน 2561 : 7 - 12, 9 - 14

JP:01340 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2 นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-เกบิเค-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ** ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน ** ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ” ** นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงาม รายละเอียด..

19 - 24 ตุลาคม 2561

02 - 07 พฤศจิกายน 2561

JP:01339 ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN NO.1 นิกโก้-เซนได-นารุโกะ-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ** ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน ** ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ” ** นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงา รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 18, 26

พฤศจิกายน 2561 : 02

JP:01336 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN NO.1 ซัปโปโร-โจซังเค-โอตารุ-โทยะ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท JG

ทัวร์ญี่ปุ่น ** “ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ** ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” ทั้งสองข้างทางความยาวกว่า 380 เมตร ** ชมวิวมุมสูงด้วยการ “นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ” ขึ้นไปยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ** ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” แบบอิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 12 ,13, 17, 18 , 24 , 27

JP:01333 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN KANTO PROGRAM (โตเกียว-ฮาโกเน่-อิบารากิ)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 42,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ยามานาชิ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า คันนอน – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 10 , 18 , 24

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 2 , 15 , 30

JP:01332 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI PROGRAM (นิโกะ-ชิโอะบาระ-เซนได-อิบาระกิ-โตเกียว)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 43,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ เซนได– ถนนโจเซ็นจิโดริ –ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท–มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค อิบาระกิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ รายละเอียด..

25 - 30 ตุลาคม 2561

31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 07 – 12 , 14 – 19 , 21 – 26

JP:01331 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU PROGRAM (เกียวโต-นาโกยา-โอบาระ-ฮาโกเน่-โตเกียว)

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 45,900 บาท TA

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ นาโกย่า – โอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค– โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว–วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ รายละเอียด..

26 - 31 ตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 22

28 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

JP:01329 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ – อิออน รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

ตลอดเดือนธันวาคม 2561

JP:01328 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ รายละเอียด..

27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561

28 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

JP:01327 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING ล้อมรักพักลมหนาว

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 24,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

ตลอดเดือนธันวาคม 2561

JP:01326 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SPARKLING มุ้งมิ้งใบไม้เปลี่ยนสี

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร-โอไดบะ สวนโชวะคิแนน – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ รายละเอียด..

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

JP:01324 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ต พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – โอชิโนะฮัคไค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 4 , 5 , 6 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 24

JP:01323 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN โอฮาโยะ ฮอคไกโดที่รัก

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 44,900 บาท ST

ทัวร์ญี่ปุ่น พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1 คืน HILTON NISEKO HOTEL พาท่านชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี) อีกทั้งท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบโทยะ ชมความงามของ น้ำตกชิไรโตะ และห้อมล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม สะพานฟุตามิ จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่พลาดไม่ได้ จุดเด่นอยู่ที่สะพานสีแดง ที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดอีกแห่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ชมอุโมงค์ต้นแปะก๊วย ย่านมหาวิทยาลัยฮอกไกโด รายละเอียด..

28 กันยายน - 03 ตุลาคม 2561

12 - 17 ตุลาคม 2561

19 - 24 ตุลาคม 2561

20 - 25 ตุลาคม 2561

JP:01321 ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN IN TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว เพื่อชมความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คานากาว่า เพลิดเพลินไปกับเทศกาลประดับแสงไฟและกิจกรรมมากมายในสวนซากามิ รีสอร์ต เพลเชอร์ ฟอเรสต์ ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น รายละเอียด..

20 - 25 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2561

JP:01320 ทัวร์ญี่ปุ่น KANSAI SCENIC

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของสะพานชมจันทร์ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและป่าไผ่เขียวขจีที่อาราชิยาม่า, วัดโทฟุคุจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี วาคายาม่า ตลาดปลาคุโ รายละเอียด..

17 - 21 พฤศจิกายน 2561

JP:01319 ทัวร์ญี่ปุ่น BEST OF KANSAI

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ สู่เมืองโอซาก้า เกียวโต นารา สัมผัสความงามของธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมความงามของ วัดโทฟุคุจิ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำ รายละเอียด..

17 - 21 พฤศจิกายน 2561

JP:01318 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO HANSA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองคานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ่งเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่ง ตระกูลโฮโจ โกเทมบะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ, สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวติดอันดับโลกที่ฟูจิคิว ไฮแลนด์ โย รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

20 - 25 ตุลาคม 2561

JP:01317 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO COCHIA

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 41,900 บาท VT

ทัวร์ญี่ปุ่น ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิบะ คานากาว่า ยามานาชิ โตเกียว อิบารากิ ชิบะ เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ และยังเป็นโลเคชั่นสุดฮิตสำหรับถ่ายทำละครย้อนยุคทั้งไทยและญี่ปุ่น คามาคุระ สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ โอดาวาระ ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ่งเป็นดั่งอนุสรณ์สถานสุดท้ายแห่ง ตระกูลโฮโจ ยามานาชิ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟ รายละเอียด..

18 - 23 ตุลาคม 2561

20 - 25 ตุลาคม 2561

รวมทั้งหมด73