LA:00006 ทัวร์ลาว สบายไฮโซ หลวงพระบาง

ประเทศ: ลาว ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ลาวแอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,900 บาท ๋JN

ทัวร์ลาว วัดทาดหลวง – วัดใหม่สุวันพูมาราม – แม่น้ำโขง – แม่น้ำคาน – พระธาตุพูสี – พระราชวังและหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดแสนสุขารมณ์ – วัดเชียงทอง – ตลาดเช้า – ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว พากินสบายไฮโซ รวม 5 มื้อ : อาหารเช้าไฮโซโอโซนของรีสอร์ท พิเศษ ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว (พร้อมข้าวเหนียว+ข้าวต้มมัด+ที่นั่งหน้าตำหนักกลาง บนถนนสักรินทร์) พิเศษ มื้อค่ำสุดไฮโซ ณ ตึกตำหนักพระราชวังกลาง+การแสดงพื้นเมือง (ชาววัง) รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2561

รวมทั้งหมด1