MA:00015 ทัวร์มาเลเซีย HILIGHT OF MALAYSIA

ประเทศ: มาเลเซีย ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท sp

ทัวร์มาเลเซีย นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นำชม “วัดธรรมิการาม” ชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 นำท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ชม น้ำตกเลคอิสกันดา เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561

MA:00014 ทัวร์มาเลย์เซีย THE FLASH MALAYSIA

ประเทศ: มาเลเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: มาเลเซีย แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,999 บาท sp

ทัวร์มาเลย์เซีย สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 - เดือนธันวาคม 2561

1 - 3 เดือนมกราคม 2561

MA:00013 ทัวร์มาเลเซีย SUPREME MALAYSIA

ประเทศ: มาเลเซีย ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: มาเลเซีย แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,999 บาท

ทัวร์มาเลเซีย สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์ รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - เดือนมิถุนายน 2561

รวมทั้งหมด3