MY:00233 ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 3,678 บาท PV

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด ไปเช้ากลับค่ำจ้า!!! RGN-PM01-SL ทัวร์พม่า 1 วัน (SL) นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ วัดหงาทัตจี พระนอนตาหวาน วัดพระหินอ่อน ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หยกและอัญมณีที่ขึ้นชื่อ ณ ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00232 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 เทพทันใจ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 2 , 9 , 24 , 30

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 6 , 13 , 20 , 27

เดือนธันวาคม 2561 : 11 , 18

MY:00231 ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พัก 5 ดาว

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุมุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 2 , 9 , 24 , 30

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 6 , 13 , 27

เดือนธันวาคม 2561 : 11 , 18

MY:00230 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อังวะ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,999 บาท PV

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี อันศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นั่งรถม้า ชมเมืองชมเมืองอังวะ สักการะ เจดีย์กองมูดอว์ หรือ วัดเจดีย์นมสาว เมืองสกายน์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแก่พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ล่องแม่น้ำอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน ชมความยิ่งใหญ่ของ เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน และ เจดีย์ชินพิวมิน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ พร้อมทั้งเก็บภาพความสวยงามของวิวทิวทัศน์เมือง มัณฑะเลย์และพ รายละเอียด..

16 - 18 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561

14 - 16 ธันวาคม 2561

21 - 23 ธันวาคม 2561

MY:00229 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ สักการะ 5 มหาบูชาสถาน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 20,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ อิ่มอร่อยอย่างจุใจ รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 5 , 11 , 20

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 6 , 22

เดือนธันวาคม 2561 : 1 , 13 , 20 , 28 , 29 , 30

เดือนมกราคม 2562 : 10 , 24

MY:00228 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,599 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดชาวปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00227 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR (ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,999 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิดชาวปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองมั่นคง ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00226 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 3,888 บาท pb

ทัวร์พม่า ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ชม พระเจดีย์โบตาทาวน์ นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) สักการะ เทพกระซิบ ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ชม เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน ชม วัดพระหินอ่อน ให้ท่านนมัสการ พระหินอ่อน องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ HOTPOT CITY รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561

MY:00225 ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,599 บาท PV

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-พระมหาเจดีย์ชวดากอง-เจดีย์กลางน้ำสิเรียม ตักบาตรพระสงฆ์ กว่า 500 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ พระนอนตาหวาน ที่มีดวงตาที่งดงามที่สุดในพม่า ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หยกและอัญมณีที่ขึ้นชื่อ ณ ตลาดสก๊อต รายละเอียด..

ตลอดเดือนตุลาคม 2561 - ตลอดเดือนมีนาคม 2562

MY:00224 ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท ZT

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน พระราชวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00223 ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มบุญ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท ZT

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน พระราชวังบุเรงนอง ขอพรเทพทันใจและเจ้าแม่กระซิบ อินทร์แขวน พักโรงแรม YOE YOE LAY ย่างกุ้ง พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว เมนูพิเศษ ! กุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ แถมฟรี !! ชุดอิ่มบุญ+เทพทันใจทุกที่นั่งนำกลับไปบูชา รายละเอียด..

ตลอดเดือนกันยายน 2561

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

MY:00222 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง SUPER SHOCK

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 4,999 บาท BI

ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะ พระหินอ่อนณ วัดพระหินอ่อน สักการะ วัดหงาทัตยี อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น เเถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า) รายละเอียด..

เดือนสิงหาคม 2561 : 20 , 27

เดือนกันยายน 2561 : 3 , 10 , 17 , 24

เดือนตุลาคม 2561 : 1 , 8

MY:00218 ทัวร์พม่า ทันใจ YANGON สักการะ 2 มหาบูชาสถาน สูงสุดของพม่า

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,999 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 2 มหาบูชาสถาน สักการะพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561 : 8 , 9 , 30 , 31

เดือนมกราคม 2562 : 19 , 26

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 5 , 18 , 23

เดือนมีนาคม 2562 : 9 , 16 , 30

MY:00217 ทัวร์พม่า สุขใจ MYANMAR สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,599 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 2 มหาบูชาสถาน สักการะพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00216 ทัวร์พม่า บุญทุ่ม YANGON สักการะ 2 มหาบูชาสถาน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 2 มหาบูชาสถาน สักการะพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 23 , 30

เดือนตุลาคม 2561 : 1 , 8 , 28 , 29

MY:00214 ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ >>>>>สักการะเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา<<<<< ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนธันวาคม 2561

MY:00213 ทัวร์พม่า THE HOLY MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

MY:00212 ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,888 บาท ZG

ทัวร์พม่า สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์กาบาเอ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน รายละเอียด..

เดือนกรกฏาคม - เดือนธันวาคม 2561

รวมทั้งหมด18