MY:00255 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,999 บาท PV

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันสูงสุดของชาวพม่า พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรสิ่งศักดิ์ ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์ ตามรอยพระนเรศวรสู่พระราชวังบุเรงนอง เดินทางไป-กลับจาก สนามบินสุวรรณภูมิ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว SULE SHANGRI LA HOTEL รายละเอียด..

10 - 11 สิงหาคม 2562

11 - 12 สิงหาคม 2562

MY:00254 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,499 บาท PV

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม เครื่องขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ บริการอาหารว่าง+เครื่องดื่มบนเครื่อง แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์ดีดี + หนังสือสวดมนต์ รายละเอียด..

10 - 11 สิงหาคม 2562

11 - 12 สิงหาคม 2562

MY:00253 ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 0 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 6,299 บาท PV

ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล- เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดเอ็งดอยา-วัดบารมี- สนามบิน รายละเอียด..

มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562

MY:00252 ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 1 วัน 0 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 3,499 บาท PV

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน รายละเอียด..

มิถุนายน - กันยายน 2562

MY:00251 ทัวร์พม่า Special Myanmar

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 7,499 บาท PV

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า 2 วัน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน Special Myanmar - เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก๊อต รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน 2562

MY:00250 ทัวร์พม่า HELLO MYANMA (ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เมียร์มาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,500 บาท PV

ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย พระธาตุมุเตา สถานที่สำคัญในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันของชาวมอญ ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม | ร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป พักโรงแรม 5 ดาว SHANGRI LA HOTEL | อร่อยกับเมนู บุฟเฟ่ต์ HOT POT พร้อมทั้งเมนู กุ้งเผา+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร รายละเอียด..

13 - 15 , 14 - 16 เดือนเมษายน 2562

18 - 20 เดือนพฤษภาคม 2562

14 - 16 เดือนกรกฎาคม 2562

10 - 12 เดือนสิงหาคม 2562

MY:00249 ทัวร์พม่า HELLO MYANMA (ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน)

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,555 บาท PV

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาว พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ต์ชาบู + กุ้งเผา + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร พิเศษ!!! ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562

รวมทั้งหมด7