NZ:00018 ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South Island

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 98,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ รายละเอียด..

11 –17 เมษายน 2561

13 -19 เมษายน 2561

NZ:00017 ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 97,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ รายละเอียด..

10 - 16 เมษายน 2561 (สงกรานต์)

12-18 เมษายน 2561 (สงกรานต์)

NZ:00016 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM+FOX

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 97,500 บาท GB

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ เมนูเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ รายละเอียด..

11 - 17 เมษายน 2561

NZ:00015 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM+KAI

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 96,500 บาท

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ – ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า เมนู เป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ ณ ยอดเขาบ๊อบพีค รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ดซาวด์ รายละเอียด..

11 - 17 เดือนเมษายน 2561 (สงกรานต์)

NZ:00014 ทัวร์นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: แควตัส แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 110,900 บาท ฺฺBW

ทัวร์นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม วานาก้า อะคารัวล่องเรือชมโลมา ไคร้สท์เชิร์ช ซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าว โอเปร่า เฮ้าส์ เดอะร๊อค ชมหาดบอนได บลูเม้าท์เท่นส์ชมหุบเขาสามอนงค์ ชมจิงโจ้และโคอะล่าที่สวนสัตว์พื้นเมือง พิเศษ..เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮี้อทะเลใต้ รายละเอียด..

11 – 18 เมษายน 2561 (สงกรานต์ )

NZ:00013 ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NORTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 66,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ชมเมือง แฮมิลตัน โรโตรัว เรนโบว์ สปริง อโกรโดม เตาโป หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี รายละเอียด..

11 - 16 เมษายน 2561

12 - 17 เมษายน 2561

NZ:00012 ทััวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 90,500 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว แซลม่อน ฟาร์ม รายละเอียด..

11 – 17 เมษายน 2561

NZ:00011 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS+AKA

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 88,500 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู - วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม รายละเอียด..

11 – 17 เมษายน 2561

NZ:00010 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 118,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ควีนส์ทาวน์ ครอมเวลล์ เทคาโป ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ล่องเรือดูปลาวาฬ ณ ไคคูร่า โรโตรัว อโกรโดม เรนโบว์สปริงซ์ ศูนย์วัฒนธรรมเมารี อ๊อคแลนด์ ชมเมือง รายละเอียด..

08 – 16 เมษายน 2561

NZ:00009 ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 119,500 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ไคร้สท์เชิร์ช รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ โรโตรัว อโกรโดม เรนโบว์สปริงซ์ ศูนย์วัฒนธรรมเมารี อ๊อคแลนด์ ชมเมือง รายละเอียด..

08 – 16 เมษายน 2561

NZ:00008 ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH & SOUTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 113,500 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ - เวลลิงตัน ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต่ - ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ ณ ไคคูร่า ควีนส์ทาวน์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ รายละเอียด..

08 – 16 เมษายน (สงกรานต์) 2561

NZ:00007 ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 11 วัน 9 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 139,500 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมเมารี เรนโบว์ สปริงซ์ เวลลิงตัน ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบเกาะเหนือสู่เกาะใต้ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซีย รายละเอียด..

07 – 17 เมษายน 2561

รวมทั้งหมด12