NZ:00045 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 102,500 บาท VT

ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-แอร์โรว์ทาวน์ ไคคูร่า-โรโตรัว-เทาโป-มาตามาตา-ไวโตโม่-อ็อคแลนด์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่าและชมหมู่บ้านฮอบบิท พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

06 - 13 เมษายน 2562

19 - 26 พฤษภาคม 2562

NZ:00044 ทัวร์นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 93,900 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน ไคร้สท์เชิร์ช- ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดัง ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

23 - 31 มีนาคม 2562

06 - 14 เมษายน 2562

12 - 20 พฤาภาคม 2562

NZ:00043 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 86,900 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ!! ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

25 - 31 มีนาคม 2562

01 - 07 เมษายน 2562

15 - 21 เมษายน 2562

14 - 20 พฤษภาคม 2562

NZ:00042 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 73,900 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตัดขนแกะ พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) รายละเอียด..

26 - 31 มีนาคม 2562

02 - 07 เมษายน 2562

16 - 21 เมษายน 2562

15 - 20 พฤษภาคม 2562

NZ:00041 ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 61,800 บาท VT

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี โดยสายการบินไทย (TG) รายละเอียด..

27 - 31 มีนาคม 2562

03 - 07 เมษายน 2562

01 - 05 พฤษภาคม 2562

NZ:00040 ทัวร์านิวซีแลนด์ Beautiful New Zealand

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: แควตัส แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 85,900 บาท BW

ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า - ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม+รับประทานบุฟเฟต์ – ชมการกระโดดบันจี้ ครอมเวลล์ชิมเชอร์รี่สดๆจากไร่ – ชิมซอลม่อนสดๆ จากฟาร์ม ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ้ก – ชมทะเลสาบเทคาโป – ช้อปปิ้งที่แอชเบอร์ตั้น ล่องเรือชมโลมาที่อ่าวที่เมืองอะคารัว -ไคร้สท์เชิร์ช พิเศษ.. เมนูกุ้งมังกรเลิศรส + เป๋าฮื้อทะเลใต้ ชิมเชอร์รี่สดๆ จากสวน และ ชิมปลาแซลมอน รายละเอียด..

28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

NZ:00039 ทัวร์นิวซีแลนด์ COUNTDOWN NEW YEAR 2019 NORTH ISLAND

ประเทศ: นิวซีแลนด์ ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 78,900 บาท GL

ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม - ชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารี หมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่) อิสระ COUNT DOWN NEW YEAR TO 2019 ณ บริเวณ สกาย ทาวน์เวอร์ รายละเอียด..

27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

รวมทั้งหมด7