RS:00641 ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA (มอสโคว์- เมอร์มานสค์)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการ รายละเอียด..

เดือนธันวาคม 2561 : 3 , 5 , 8 , 10 , 12 , 22 , 29

RS:00640 ทัวร์รัสเซีย WHITE NIGHT B (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม รายละเอียด..

เดือนกรกฎาคม 2561 : 19 , 26

เดือนสิงหาคม 2561 : 2 , 9 , 23

เดือนกันยายน 2561 : 4 , 11 , 18 , 25

RS:00639 ทัวร์รัสเซีย WHITE NIGHT A (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท PV

ทัวร์รัวเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 : 7 , 9 , 16 , 21 , 22 , 23 , 27

RS:00638 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO ถนนอารบัต - ละครสัตว์ มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด(B/L/D) SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET รายละเอียด..

25-31 กรกฎาคม 2561 // 11 - 17 สิงหาคม 2561

22 - 28 กันยายน 2561 // 10-16 , 17 - 23 ตุลาคม 2561

24 - 30 พฤศจิกายน 2561 // 5-10 , 22-28 ธันวาคม 2561

29 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

RS:00637 ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 9 วัน 7 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 73,900 บาท VT

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย 4 เมือง 9 วัน 7 คืน มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น หนาวนี้เที่ยวรัสเซีย เที่ยวแบบคุ้มๆ จัดหนัก จัดเต็ม!! เที่ยวครบเมืองหลักของรัสเซียพร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ โดยสายการบินไทย (TG) รายละเอียด..

24 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562

RS:00636 ทัวร์รัสเซีย VISIT RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 46,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 06, 11, 18, 20

พฤศจิกายน 2561 : 01, 03, 15, 17, 30

ธันวาคม 2561 : 01, 07

RS:00635 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS PERFECT RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย วันที่สอง มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ วันที่สาม มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - สนามบินดามาเดียดาวา รายละเอียด..

กรกฏาคม 2561 : 25 // สิงหาคม 2561 : 11 /// กันยายน 2561 : 22

ตุลาคม 2561 : 10, 17

พฤศจิกายน 2561 : 24

ธันวาคม 2561 : 05, 22, 29

RS:00634 ทัวร์รัสเซีย PERFECT AURORA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 59,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย MURMANSK - MOSCOW พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สนามบินดามาเดียดาวา รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 10, 17

พฤศจิกายน 2561 : 24

ธันวาคม 2561 : 05, 22, 29

RS:00633 ทัวร์รัสเซีย TOUCHING AURORA (มอสโคว์-มูมันส์ค์)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,888 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน ชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล- กุม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 : 4 , 11 , 21

เดือนพฤศจิกายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 17

RS:00632 ทัวร์รัสเซีย ANGELA RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 36,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ Museum of Cosmonautics สัมผัสความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงสงครามเย็น ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก รายละเอียด..

08 - 14 สิงหาคม 2561 // 12 - 18 กันยายน 2561

24 - 30 ตุลาคม 2561 // 14 - 20 พฤศจิกายน 2561

05 - 11 ธันวาคม 2561

27 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562

RS:00631 ทัวร์รัสเซีย GREATEST OF RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 55,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก ชมเมืองซากอร์ส พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว รายละเอียด..

08 - 15 สิงหาคม 2561

22 - 29 สิงหาคม 2561

RS:00630 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SHOCK PRICE (มอสโคว์-ซากอร์ส)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 35,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- ถนนอารบัต โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ รายละเอียด..

26 - 31 กรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561 : 9 , 23

เดือนกันยายน 2561 : 4 , 13

RS:00629 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA GOOD DEAL

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย #ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย #ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก #ชมเมืองซากอร์ส #พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่ รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 08, 13 , 17 , 21 , 24

ตุลาคม 2561 : 1 , 03, 16, 18 , 21 , 23

พฤศจิกายน 2561 : 06, 16 , 27 , 30

ธันวาคม 2561 : 6 , 9, 12 , 28 , 29

RS:00628 ทัวร์รัสเซีย WONDERFUL RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์ มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

11 – 16 สิงหาคม 2561 // 15 – 20 กันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 : 13 , 20

10 - 15 เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 25611 : 1 , 8 , 27 , 29

RS:00627 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA (moscow - st.petersburge)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 58,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ METRO ถนนอารบัต ละครสัตว์ มอสโคว์ SAPSAN EXPRESS เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 16 , 20 , 23

25-31 กรกฎาคม 2561

11- 17 สิงหาคม 2561

22 - 28 กันยายน 2561

RS:00626 ทัวร์รัสเซีย SUPER MOSCOW (moscow-zagorsk)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: มาฮาน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,999 บาท PV

ทัวร์รัสเซีย เตหะราน–มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมเซอร์คัส จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 4 , 8 , 14

เดือนกรกฎาคม 2561 : 10 , 19 , 26 , 27

เดือนสิงหาคม 2561 : 9 , 23

เดือนกันยายน 2561 : 6 , 20

RS:00625 ทัวร์รัสเซีย ABSOLUTE RUSSIA มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอทิฮัดแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 48,888 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ วิหารซาเวียร์ CIRCUS รถไฟความเร็วสูง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล ถนนอารบัต รายละเอียด..

25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 // 12 – 19 สิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561 : 16 , 23

เดือนตุลาคม 2561 : 9 , 13 , 17 , 20

03 – 10 ธันวาคม 2561

RS:00624 ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,888 บาท zg

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน –ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

08 – 14 สิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561 : 3 , 5 , 10 , 12 , 19 , 24

เดือนตุลาคม 2561 : 6 , 8 , 10 , 15 , 17 , 20 , 22 , 27

07 – 13 พฤศจิกายน 2561

RS:00607 ทัวร์รัสเซีย GRAND RUSSIA (Moscow-St.peterburge)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Bronze horseman เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET มอสโคว์ –พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ห้างกุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – IZMAILOSKY MARKET รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

RS:00604 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA WHITE NIGHT B (St.petersburge - Moscow)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ SAPSAN EXPRESS TRAIN มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 5 , 7 , 14 , 21 , 28

เดือนกรกฎาคม 2561 : 5 , 12 , 19

เดือนสิงหาคม 2561 : 9 , 23

เดือนกันยายน 2561 : 4 , 11 , 18 , 25

รวมทั้งหมด23