VN:00133 ทัวร์เวียดนาม EASY DAZZLING BANA HILL

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท ZT

ทัวร์เวียดนาม พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกบาน่าฮิลล์ สะพานทอง เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือแม่น้ำหอม นั่งเรือกระด้ง พัก 4 ดาว 2 คืน รายละเอียด..

เดือนพฤศจิกายน 2561 - เดือนมกราคม 2562

VN:00132 ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท pb

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร เว้-พระราชวังไดโนย-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง ดานัง-บานาฮิลล์-สะพานทอง-วัดหลินอึ๋ง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน ดานัง-ตลาดฮาน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2562

VN:00131 ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood พิเศษสุด !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองดานัง พิเศษสุด !! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561

เดือนตุลาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนธันวาคม 2561

VN:00130 ทัวร์เวียดนาม โปรนี้ดีที่ดานัง เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood พิเศษสุด !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองดานัง พิเศษสุด !! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village รายละเอียด..

เดือนกันยายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562

VN:00129 ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์-พักบนบาน่าฮิลล์ ดานัง-ตลาดฮาน รายละเอียด..

เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562

VN:00128 ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME DALAT SAIGON

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 10,900 บาท ZT

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ดินแดนแสนโรแมนติก รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 21, 24, 28

พฤศจิกายน 2561 : 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28

ธันวาคม 2561 : 02, 05, 12, 16, 19, 23, 26

VN:00127 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่-กู่จี

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท PB

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-ดาลัท-มุยเน่-กู่จี พิเศษ..เที่ยวสุดคุ้ม -พักโรงแรมเมืองตากอากาศดาลัท ในโรงแรมระดับ 4ดาว -พักโรงแรมเมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล มุยเน่ -ล่องเรือแม่น้ำไซง่อนรับประทานอาหาร -บุฟเฟ่ต์นานาชาติอิ่มอร่อย -รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่ -แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ -แถมฟรี !!! หมวกสุดเท่ เวียดนาม รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 11, 12, 13, 20

VN:00126 ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท PB

ทัวร์เวียดนามเหนือฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน เที่ยวเมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา...พักซาปา 2คืนเต็มอิ่ม อาหารครบทุกมื้อ-สายการบินกาตาร์ 5 ดาว พิเศษสุดนั่งรถไฟไต่เขาเพื่อขึ้นกระเช้าฟานซีปัน เมืองฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เมืองซาปา-ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน รายละเอียด..

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561 : 01, 06, 07, 08

VN:00125 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท PB

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา-ตลาด Love Market หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน รายละเอียด..

กันยายน 2561 : 20, 21, 27

ตลอดเดือนตุลาคม 2561

27 - 30 ธันวาคม 2561

VN:00124 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 13,900 บาท PB

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา -หุบเขาปากมังกร-ตลาดLove Market หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ จัตุรัสบาดิงห์-ฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ รายละเอียด..

28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2561

06 - 09 ตุลาคม 2561

27 - 30 ตุลาคม 2561

VN:00123 ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงก์ ฟานซิปัน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนาม กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา -ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าขึ้นฟานซีปัน-ซาปา ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 19, 29 // กันยายน 2561 : 02, 09, 16, 23, 30

ตุลาคม 2561 : 07, 14, 21, 28

พฤศจิกายน 2561 : 04, 11, 18, 25

ธันวาคม 2561 : 02, 09, 16, 23, 25 /// มกราคม 2561 : 06, 13

VN:00122 ทัวร์เวียดนาม TAMCOC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท PV

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์ รายละเอียด..

10 - 13 สิงหาคม 2561

12 - 15 ตุลาคม 2561

21 - 24 ตุลาคม 2561

VN:00121 ทัวร์เวียดนาม CLASSIC FUN PARK VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-สวนสนุก Sun World

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท PV

ทัวร์เวียดนาม นั่งกระเช้าข้ามทะเล Queen Cable Car 2 ชั้น ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวมุมสูงของอ่าวฮาลอง สนุกสนานกับสวนสนุก Sun World แห่งใหม่ที่ฮาลองเบย์ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

มิถุนายน 2561 : 08, 22, 29 /// กรกฏาคม 2561 : 06, 13, 20, 27

สิงหาคม 2561 : 03, 10, 12, 17, 31

กันยายน 2561 : 07, 14, 21, 28

ตุลาคม 2561 : 05, 19

VN:00120 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ พักซาปา 2 คืน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนาม กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าขึ้นฟานซีปัน ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 3 , 10 , 24

เดือนกรกฎาคม 2561 : 1 , 8 , 15 , 29

เดือนสิงหาคม 2561 : 5 , 12 , 19 , 26

เดือนกันยายน 2561 : 2, 9, 16, 23, 30

VN:00119 ทัวร์เวียดนาม GOOD MORNING SAPA VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท PV

ทัวร์เวียดนาม ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีน คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

10 - 13 สิงหาคม 2561

12 - 15 ตุลาคม 2561

21 - 24 ตุลาคม 2561

VN:00118 ทัวร์เวียดนาม TAMCOC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงห์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท PV

ทัวร์เวียดนาม ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม พร้อมชมโชว์หุ่นกระบองน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN รายละเอียด..

10 - 13 สิงหาคม 2561

12 - 15 ตุลาคม 2561

21 - 24 ตุลาคม 2561

VN:00117 ทัวร์เวียดนาม โปรสุดคุ้ม เวียดนามใต้ ดาลัด มุ่ยเน่ โฮจิมินห์

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-หุบเขาแห่งความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่ ฟานเทียด -ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธารFAIRYSTREAM หมู่บ้านชาวประมงFishingVillage โฮจิมินท์-ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–วัดเทียนฮัว รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

เดือนกันยายน 2561

VN:00115 ทัวร์เวียดนาม Best of Ho Chi Minh

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท VT

ทัวร์เวียดนาม * ไฮไลท์ !! เที่ยวชมเมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ - เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่ -ชมกรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศส ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน –นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด ชมความลึกถึง 3 ชั้น ณ อุโมงค์กู๋จี - ไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam) รายละเอียด..

ตุลาคม 2561 : 19, 22, 27

พฤศจิกายน 2561 : 08, 17, 24

ธันวาคม 2561 : 05, 07

VN:00112 ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุ่ยเน่

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 8,888 บาท CHi

ทัวร์เวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวน้ำตก สนุกสนานกับการนั่งรถราง พร้อมตะลุยทะเลทรายขาวและแดง พร้อมจิบไวน์ดาลัด พักโรงแรมดาลัด 5 ดาว รายละเอียด..

เมษายน - ตุลาคม 2561

VN:00111 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,899 บาท CHi

ทัวร์เวียดนาม ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 ร้านดัง และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus พักโรงแรมที่เว้ ระดับ 4 ดาว รายละเอียด..

เดือนเมษายน - เดือนธันวาคม 2561

รวมทั้งหมด30